Alanya Belediyesi 11 adet ticari nitelikli taşınmazı kiraya verecektir

Türkiye 1 Şubat 2021 22:58
Videoyu Aç Alanya Belediyesi 11 adet ticari nitelikli taşınmazı kiraya verecektir
A
a

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya (sınırlı ayni hak tesisi) verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun   45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.
S. No Taş. M²’si İhaleye Konu Taşınmazın Adresi Kira Süresi (Yıl) Yıllık Kira Bedeli  ₺ Toplam Kira Bedeli ₺ Geçici Teminat ₺ Cayma Tazminatı ₺ İhale Saati
1 40 Mahmutseydi Mahallesi Orta Soakak No:9 Fırın 3 1.000-+KDV 3.000-+KDV 90- 300- 10:00
2 18 Mahmutseydi Mahallesi Orta Sokak No:8 parsel İşyeri 3 1.000-+KDV 3.000-+KDV 90- 300- 10:10
3 25 Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi ALTSO Hizmet Binası 1: Kat No:19/I 57 nolu Büro 3 5.000- 15.000- 450- 1.500- 10:20
4 37 Kızlarpınarı Mahallesi Stad caddesi No:19/L İşyeri 3 14.000- 42.000- 1.260- 4.200- 10:30
5 70 Dere Mahallesi Merkez 2 Sokak No:35 İşyeri 3 3.500- 10.500- 315- 1.050- 10:40
6 6 Konaklı Mahallesi 29. Sokak Hacıince Parkı İçi No:7/1  Büfe 3 10.000-+KDV 30.000-+KDV 900- 3.000- 10:50
7 50 Saray Mahallesi İsmet Hilmi Balcı Caddesi No:21 İşyeri 3 14.000- 42.000- 1.260- 4.200- 11:00
8 50 Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi Halk Pazarı No:6/50 işy 3 14.000- 42.000- 1.260- 4.200- 11:10
9 32 Şıhlar Mahallesi Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:162/I 12 Nolu işyeri 3 3.600- 10.800- 324- 1:080- 11:20
10 40 Şıhlar Mahallesi Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:162/J 13 Nolu işyeri 3 4.500- 13.500- 405- 1.350- 11:30
11 3500 Kestel Mahallesi Sahil Caddesi 897 ada,898ada 3 parsel  Güneyi Taşınmaz 3 150.000- 450.000- 13.500- 45.000- 11:40
3-İhale 11/02/2021  tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.
4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgah İlmühaberi, c) Geçici ve Cayma Tazminatı      d) Sabıka Kaydı, e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi, f) İmza Sirküsü, g) Oda Kaydı, h) Vergi Kaydı, ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı. i) Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip,idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”
4.2-Tüzel Kişilerden: a) Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini d)İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini c) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak)  tasdikli olarak, g) Yetkilinin İmza Sirküsü,  h)  Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını, ı) Oda kaydı, j) Vergi kaydı, k) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı. l) Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip,idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi”
4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya. Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.
4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi  ve  Oda Kaydı istenmez
5- Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.
6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7- İhaleye girecekler geçici teminatı ve Cayma tazminatını yatırıp istenen evrakları 10.02.2021 günü Saat: 15,00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 250,00.₺ -(KDV dâhil) dir.
8- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
İLAN OLUNUR.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/734430/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/alanya-belediyesi-11-adet-ticari-nitelikli-tasinmazi-kiraya-verecektir-
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER