Amasya Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye 12 Mayıs 2022 14:08
Videoyu Aç Amasya Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alıyor
A
a

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan (https://pdb.amasya.edu.tr/media/23968/amasya-universitesiogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-yonergesi.pdf)

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

1- Profesör kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1adet dosya, 6 adet CD ortamında hazırlayarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Doçent kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 4 adet CD ortamında hazırlayarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 4 adet CD ortamında hazırlayarak ilgili birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.

6- Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Dilekçe ve Ekleri

1- Başvuru Dilekçesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )

2- Fotoğraf (1 adet)

3- Özgeçmiş ve Eserler Listesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (Aslı, Noter Onaylı veya Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

5- Yabancı Dil Belgesi

6- Yayın Listesi ve Yayınlar

7- Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışından müracaatlar için) Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.
9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

10- Adli Sicil Belgesi (Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

Jüri Dosyası (CD İçeriği)

1- Özgeçmiş ve Eserler Listesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )

2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri ( Aslı, noter onaylı veya Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

3- Yabancı Dil Belgesi

4- Yayın Listesi ve Yayınlar (Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30.12.2021 tarihli toplantısında uygun görülen üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ’ne uygun olarak hazırlanmış puan tablosu.

(https://pdb.amasya.edu.tr/media/23968/amasya-universitesi-ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-yonergesi.pdf )

Duyuru Başlama Tarihi : 12.05.2022

Son Başvuru Tarihi : 26.05.2022
 
SIRA NO İLAN NUMARASI BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ PROGRAM UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMALAR
1 2022/05-01 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Doçent 1 1 Doçentliğini Temel İslam Bilimleri (İslam Mezhepleri Tarihi) alanından almış olup, Eş'arî Makâlât Geleneği, Cehmiyye, Mezhepler Arası İlişkiler, Mezhep Algısı ve Mezhepler Arası Söylem Analizleri ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
2 2022/05-02 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri (Din Sosyolojisi Bilim Dalı) Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) alanında yapmış olup, Kadın ve Din, Din ve Toplumsal Cinsiyet, Sekülerleşme ve Toplumsal Cinsiyet, İslâmcı
Feminizm ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
3 2022/05-03 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1 Doçentliğini Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları alanından almış olup, Mandibula Kırıklarında Kullanılan Tasarım Plaklarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
4 2022/05-04 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 1 Doçentliğini Üroloji alanından almış olup, İleri Yaş Ürolitiazis Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi ve Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonuçları ve Skorlama Sistemleri
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
5 2022/05-05 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik Doçent 1 1 Yüksek lisans ve doktorasını tıp fakültesi Biyoistatistik alanında yapmış olup, doçentliğini biyoistatistik alanından almış olmak; pankreas ve kolorektal kanserli hastalarda sağkalım analizi ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
6 2022/05-06 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Uzmanlığını Genel Cerrahi alanında yapmış olup, tıkanma sarılığında infliximab ile ilgili deneysel, karaciğer, safra kesesi ve safra
yolları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
7 2022/05-07 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Uzmanlığını Göğüs Cerrahisi alanında yapmış olup, Superior sulcus tümörleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
8 2022/05-08 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Uzmanlığını Radyoloji alanında yapmış olup, travma sonrası kemik iliği ödeminin dual enerji bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
9 2022/05-09 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Doktorasını Tıbbi Farmakoloji alanında yapmış olup, eksozom ve immün sistem aktivasyonu konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
10 2022/05-10 Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Profesör 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanından almış olup, hokey oyuncularının temaslı yaralanmaları ve hokey oyuncularında bel ağrısının değerlendirilmesi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
11 2022/05-11 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Güzel Sanatlar (Plastik Sanatlar) alanından almış olup, çocuk, yaratıcılık ve görsel değerler ile görsel sanatlar konularında çalışmalar yapmış
olmak.
12 2022/05-12 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Güzel Sanatlar (Plastik Sanatlar) alanından almış olup, görsel sanatlar öğretim programları, sanat psikolojisi, sanat felsefesi, yaratıcılık ve
estetik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
13 2022/05-13 Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Doçent 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanından almış olup, uyumsuz çocuklarda fiziksel aktivitelerin kişisel özellikler üzerine etkisi ve farklı engel türleri ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
14 2022/05-14 Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Dil Bilimi alanından almış olup, bilişsel dil bilim, dil kullanım bilimi ve söylem çözümlemesi konularında çalışmalar
yapmış olmak.
15 2022/05-15 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Tarihi) alanından almış olup, Cumhuriyet dönemi eğitim tarihi ve sosyal bilgiler eğitimi ile
ilgili çalışmalar yapmış olmak.
16 2022/05-16 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Doktorasını Eğitim alanında yapmış olup, istatistik eğitimi ve biçimlendirici değerlendirme üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
17 2022/05-17 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Doktorasını Sınıf Eğitimi alanında yapmış olup, ilkokul öğrencilerinin okuma-yazma, azim ve sosyal- duygusal gelişimi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
18 2022/05-18 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olup, okul öncesi dönemde eğitsel robotlar ve okul öncesi dönemde okuma motivasyonu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
19 2022/05-19 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yapmış olup, Türkiye’de eğitim politikaları, vatandaşlık ders kitapları ve yurt dışında sosyal bilgiler öğretmen yetiştirme programları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20 2022/05-20 Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doçent 1 1 Doçentliğini Makro İktisat alanından almış olmak.
21 2022/05-21 Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Doktorasını Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında yapmış olup, siyasal ideolojiler ve ırkçılık ile islâmofomi ve islâm karşıtlığı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
22 2022/05-22 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 1 Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği alanından almış olup, onkoloji hemşireliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
23 2022/05-23 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 1 Doktora derecesini ve doçentliğini Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanından almış olup, yara bakımı ve preoperatif oral karbonhitrat uygulaması ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
24 2022/05-24 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olup, obez bireylerde diyet ve fiziksel aktivitenin etkinliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
25 2022/05-25 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Profesör 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanından almış olup, sürtünme karıştırma kaynağı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
26 2022/05-26 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Doçent 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanından almış olup, içten yanmalı motorlar, enerji ve ekserji analizi, biyo yakıtlar, nanopartiküller ve alternatif yakıtların çevre-maliyet analizi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
27 2022/05-27 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Yüksek lisans ve doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olup, termal katmanlaşma ve ısı pompalı termal enerji depolama sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
28 2022/05-28 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Yüksek lisans ve doktorasını Otomotiv Mühendisliği alanında yapmış olup, ökzetik yapılar üzerine ve kompozit sandviç yapıların darbe davranışları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
29 2022/05-29 Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Yüksek lisans ve doktorasını Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olup, kaos tabanlı kriptografi ve biyolojik nöron modellerinin digital gerçekleştirimi
hakkında çalışmalar yapmış olmak.
30 2022/05-30 Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektronik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Mekatronik Mühendisliği alanında yapmış olup, digital mamografi görüntülerini işleme, uzamsal filtreleme ve makine öğrenmesi alanında çalışmalar
yapmış olmak.
31 2022/05-31 Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Elektrik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Yenilenebilir enerji kaynakları içeren güç sistemlerinin dinamiği, kararlılığı ve optimizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
32 2022/05-32 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Doçent 1 1 Doçentliğini Ortaçağ Tarihi alanından almış
olup, Gazneliler tarihi ve Tohâristan üzerine çalışmalar yapmış olmak.
33 2022/05-33 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Uygulamalı Matematik alanında yapmış olup, diferansiyel denklemlerin salınımlılığı ve ulam tipi kararlılığı ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
34 2022/05-34 Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Kentsel ve Peyzaj Planlama Doçent 1 1 Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı alanından almış olup, peyzaj planlama, turizm planlaması ve peyzaj tasarımı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
35 2022/05-35 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Doçent 1 1 Yüksek lisansını Bölge Planlaması, doktorasını Şehir ve Bölge Planlama alanlarında yapmış olup, Doçentliğini Şehir
ve Bölge Planlama alanından almış olmak.
36 2022/05-36 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik Doçent 1 1 Yüksek lisansını Peyzaj Mimarlığı, doktorasını Şehir Planlama alanlarında yapmış olup, Doçentliğini Şehir ve Bölge Planlama alanından almış olmak. Turizm planlaması, kentsel yeniden canlandırma ve tarihi kentlerde kültür eksenli dönüşüm
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
37 2022/05-37 Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Kentsel Tasarım Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümünden lisans mezun olmak, yüksek lisans eğitimini Kentsel Tasarım alanında, doktora eğitimi Kent Sosyolojisi alanında yapmış olmak. Kent politikası, kentsel hareketler ve sürdürülebilir kentler konularında çalışmalar yapmış olmak.
38 2022/05-38 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Şehir ve Bölge Planlama bölümü lisans mezunu olup, yüksek lisans ve doktora eğitimini Şehir ve Bölge Planlama alanında yapmış olmak. Kentsel koruma alanında mekansal istatistik yöntemleri konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
39 2022/05-39 Merzifon Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Yüksek lisans ve doktorasını İşletme Yönetimi alanında yapmış olup, insan kaynakları yönetiminde digital dönüşüm ve iletim alanında büyük verinin kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 7 (yedi)
yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.
40 2022/05-40 Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat İnşaat Teknolojisi Doçent 1 1 Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanından almış olup, kompozit donatılı beton ve çelik yapılar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
41 2022/05-41 Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Otomotiv Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Matematik alanında yapmış olup, Rad-tümlenmiş modüllerin ve yarı basit modüllerin genellemeleri üzerine çalışmaları bulunmak, Yükseköğretim kurumlarında en az 10 (on) yıl ders verme tecrübesine sahip
olmak.
42 2022/05-42 Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Otomotiv Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Makine Mühendisliğinde tamamlamış olup, enerji depolama, yenilenebilir enerji, biyo yakıt, modelleme ve simülasyon konularında
çalışmalar yapmış olmak.
43 2022/05-43 Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Doktorasını Mekanik alanında yapmış olup, dış formların kısmi türevli denklemlere uygulanması, Adi ve stokastik diferansiyel denklemlerin Lie simetri yöntemiyle çözümlerinin bulunması konularında
çalışmalar yapmış olmak.
44 2022/05-44 Suluova Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık Profesör 1 1 Doçentliğini Veterinerlik (Anatomi) alanından almış olup, geometrik morfometri
alanında çalışmalar yapmış olmak.
45 2022/05-45 Suluova Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma Doçent 1 1 Doçentliğini Biyoloji (Botanik) alanından almış olup, bitkilerde tuz ve ağır metal stresi konularında fizyolojik ve anatomik
çalışmalar yapmış olmak.
46 2022/05-46 Suluova Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikolojisi alanında yapmış olup,kanser kökenli hücre hattında sitotoksisite ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 8 (sekiz) yıl ders verme
tecrübesine sahip olmak.
47 2022/05-47 Suluova Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olup, arı ürünleri mikroen kapsüllerinin tahıl ürünlerinde kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 9 (dokuz) yıl ders verme tecrübesine sahip
olmak.
48 2022/05-48 Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Maliye Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Maliye alanından almış olup, toplam faktör verimliliği ve mali araçlar ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 7 (yedi) yıl ders verme
tecrübesine sahip olmak.
49 2022/05-49 Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Yüksek lisans ve doktorasını İktisat alanında yapmış olup, para politikası ve Neo- Fisherian yaklaşım konusunda çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 10 (on) yıl ders verme tecrübesine
sahip olmak.
50 2022/05-50 Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olup, vişne posasından besinsel lif ekstraksiyonu ve düşük yağlı bisküvi yapımında kullanımı üzerine çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 10 (on) yıl ders verme tecrübesine
sahip olmak.
51 2022/05-51 Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını İşletme alanından yapmış olup, pazarlama ve yenilik stratejileri üzerine çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 10 (on) yıl ders verme
tecrübesine sahip olmak.
52 2022/05-52 Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yapmış olup, dijital hastanelerde tıbbi hata, elektronik sağlık kayıtları ve tele- tıp konularında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş)
yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.


 https://www.ilan.gov.tr/ilan/982506/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-amasya-universitesi-52-ogretim-uyesi-aliyor
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
duyurular DUYURULAR