Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Ekonomi 16 Haziran 2022 06:22
Videoyu Aç Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
A
a

Küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan bal üreticileri bu yılki bal üretiminden ümitli. 2022 yılı ilkbahar mevsiminin bal üreticilerinin lehine geçtiğini belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bazı bölgelerde olumsuz hava şartlarının yaşandığını açıkladı

Son yıllarda _iddeti giderek artan küresel iklim de_i_ikli_inin olumsuz etkilerini tüm tarım sektörleri gibi bal üreticilerinin de ya_adı_ını belirten Türkiye Arıcılar Birli_i (TAB) Ba_kanı Ziya _ahin, kuraklık, hortum, dolu, sam yeli, a_ırı ya_ı_, sel, su baskınları gibi iklim olaylarından etkilenen sektörlerin ba_ında da arıcılık geldi_ini açıkladı. Arıcıların olumsuz hava _artlarından etkilenmemesi için, bulundukları bölgelerdeki arı konaklama yerlerini ve bölgenin meteorolojik verilerini dikkate alarak önlem almalarını isteyen TAB Ba_kanı _ahin, “Do_u ve Orta Anadolu'da vatanda_lar arılarını sele kaptırdı. Meteoroloji Genel Müdürlü_ü ile sözle_memiz var. Bütün birliklere bölge ve ülkemizdeki hava durumu hakkında mesaj attırıyoruz. Birlik ba_kanlarımız tarafından da bu mesajlar birlik üyesi arıcılarımıza gönderiliyor. Arıcılarımızın günlük gelen hava _artlarına göre önlem alması gerekiyor” dedi. Arı kovanlarının TARS_M'e sigorta yaptırılması gerekti_ini belirten _ahin, “Arıcılarımızın birço_u arı kovanlarının sigorta yaptırılması konusunda istekli de_il. Türkiye Arıcılar Birli_i olarak TARS_M ile sigorta konusunda i_birli_imiz var. Sigortalı olan kovanların afet durumunda kayıp ya_anması halinde bu kayıplar ödeniyor” dedi. Balın kilogram maliyet fiyatını açıklayaca_ız Hava _artlarının bal üretimi için bu yıl elveri_li oldu_unu belirten Türkiye Arıcılar Birli_i Ba_kanı _ahin, “_u anda hava durumu bizim istedi_imiz gibi. Do_u ve Batıda arıların faaliyeti çok iyi. E_er bu hava _artları böyle giderse bal olur. Üreticilerimiz ve bilim insanları ile 1 kilogram balın maliyeti üzerinde çalı_ıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde 1 kilo balın maliyet açıklamasını kamuoyu ile payla_aca_ız. _u anda maliyetler bir hayli yükseldi. Akaryakıt fiyatlarındaki artı_ ortada. Karamsar de_iliz” dedi. Ya_ı_lardan Sivas ve Erzincan'da kovan kayıpları ya_andı Haziran ayı içinde ba_layan ya_ı_lı hava nedeniyle Sivas ve Erzincan'da kovan kayıplarının ya_andı_ı açıklanırken, Sivas'ın Ula_ ilçesinin Koruba_ı köyü Tecer Da_ı'nda Samsun Arı Yeti_tiricileri Birli_i Üyesi Mustafa _im_ek ve e_i Emine _im_ek'e ait arılı kovanlar a_ırı ya_ı_ sonucu meydana gelen sel sularının altında kaldı. Samsun Arı Yeti_tiricileri Birli_i Ba_kanı aynı zamanda TAB Genel Ba_kan Yardımcısı Rasim Kaplan tarafından çevrede bulunan Samsunlu arıcılar bölgeye yönlendirilerek, _im_ek ailesinin sel suları altında kalan arılarının bir kısmı kurtarıldı. Erzincan merkeze ba_lı I_ıkpınar Mahallesi'nde, Erzincan Arı Yeti_tiricileri Birli_i üyesi Bülent Arslan ve Murat Sarıo_lu isimli arıcılara ait arılı kovanlar, a_ırı ya_ı_ sonucu meydana gelen sel sularının altında kaldı. Murat Sarıo_lu'nun 65 arılı kovanı sel suları altında kalırken, Bülent Arslan'a ait 250'ye yakın arılı kovanı sel suları altında kaldı. _HA
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
duyurular DUYURULAR