Balıkesir Ayvalık'ta 27.710 m2 fıstıklık icradan satılıktır

Türkiye 21 Şubat 2021 20:20
Videoyu Aç Balıkesir Ayvalık'ta 27.710 m2 fıstıklık icradan satılıktır
A
a

T.C. AYVALIK İCRA DAİRESİ 2014/59 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı: Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Tıfıllar Mahallesi, Adacık Mevkii, Cilt No:3, Sayfa No:528, 145 ada, 9 parselde kayıtlı, Bağ.Bölüm. Nitelik :Fıstıklık, Ana taşınmaz yüzölçüm 29.774,05, borçlu adına kayıtlı hisse pay/payda: 28200/30300 hisse payı (27.710,50 m2) ihaleye çıkarılmıştır.
ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz tapu kaydında "fıstıklık" vasfında olup; taşınmaz fazla eğimli ,kıraç bir arazi olup, taşınmazın bir bölümü üzerinde yaklaşık 15-20 yaş aralığında, meyve verir durumda fıstık çamı ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın bir kısmında da çalı formunda ekonomik önemi olmayan bitkiler bulunmaktadır. Taşınmazın arazi büyüklüğü göz önüne alınarak, üzerindeki fıstık çamı ağaçları ile birlikte kıymet taktiri yapılması uygun gözükmektedir. Bu sebeple keşif tarihi itibariyle (27/02/2020) arazinin durumu, yeri, toprak yapısı ve piyasa şartları göz önüne alındığında, taşınmazın değerinin üzerindeki fıstık çamı ağaçlarıyla beraber 1000 m2 sinin ortalama piyasa değeri 10.000 TL olmak üzere,29.774,05 m2 nin toplam değeri 297.740,05 TL, dosya konusu borçlunun SATIŞA KONU 28200/30300 hissesinin değeri ise 277.105,19 TL olacağı kanaatine varılmıştır.
Adresi : Yukarıda tapu kaydı bölümünde belirtildiği gibidir.
Ana Taşınmaz Yüzölçümü:29.774,05 m2- satışa konu borçlu adına kayıtlı 28200/30300 hissesi 27.710,50 m2 dir.
İmar Durumu Kıymet taktiri raporunda belirtildiği üzere, Balıkesir İli,Ayvalık İlçesi, Tıfıllar Mahallesi 145 ada,9 parselde kayıtlı taşınmaz imar planları dışında yer almakta olup 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına göre tarım alanı ve orman alanında yer almaktadır. Çevre düzeni planları mekansal planlar olmadığından taşınmazın vasıfları ile alakalı Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan görüş alınması gerekmektedir.
Kıymeti 277.105,19 TL - KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu Kaydındaki ve dosyasındaki gibidir
1. Satış Günü 21/04/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü 21/05/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Ayvalık Adalet Sarayı arkası Ayvalık İcra Müdürlüğü-Balıkesir/Ayvalık
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/59 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
- İİK. Nın 127.Md. Gereğince, iş bu satış ilanının, gazetede yayınlanan ve elektronik ortamda yapılan ilanı, tapuda adresi olmayanlar ve tüm ilgililer için, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 12/02/2021
 
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/744093/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/balikesir-ayvalikta-29-774-05-m2-fistiklik-tarim-arazisi-icradan-satiliktir
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER