Bursa Büyükşehir Belediyesi 5 adet taşınmazı ihale usulü ile kiraya verecektir

Türkiye 26 Şubat 2021 11:46
Videoyu Aç Bursa Büyükşehir Belediyesi 5 adet taşınmazı ihale usulü ile kiraya verecektir
A
a

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 5 ADET GAYRIMENKUL KİRALANACAKTIR

1.Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize Ait Olan Yıldırım İlçesi Yunusemre Mahallesi Dikencik Caddesinde Bulunan Şahin Başol Spor Tesisindeki 2 Nolu Halı Sahanın 10 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi İşi

        Tahmin Edilen Bedel                   :      Aylık 1.000,00-TL+KDV
                     Geçici Teminat  %3                     :                  360,00-TL

2.Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize Ait Olan Yıldırım İlçesi Yunusemre Mahallesi Dikencik Caddesinde Bulunan Şahin Başol Spor Tesisindeki 1 Nolu Halı Sahanın 10 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi İşi

        Tahmin Edilen Bedel                   :      Aylık 1.000,00-TL+KDV
                     Geçici Teminat  %3                     :                  360,00-TL

3.Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize Ait Olan Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 7204. Sokakta Bulunan Mesut Göçmen Spor Tesislerinin 10 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi İşi

        Tahmin Edilen Bedel                   :      Aylık 1.250,00-TL+KDV
                     Geçici Teminat  %3                     :                  450,00-TL

4.Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 3. Baş Sokakta Bulunan Elmasbahçeler Spor Tesislerinin 10 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi İşi

        Tahmin Edilen Bedel                   :      Aylık 1.500,00-TL+KDV
                     Geçici Teminat  %3                     :                  540,00-TL

5.Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Yıldırım İlçesi, Yıldırm Mahallesi, Cümlekapı Caddesinde Bulunan Ayyıldız Spor Tesislerinin10 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi İşi

        Tahmin Edilen Bedel                   :      Aylık 1.000,00-TL+KDV
                     Geçici Teminat  %3                     :                  360,00-TL

Yukarıdaki ilanların İhaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre Belediyemiz Encümenince 9/03/2021 Salı günü saat 15:30’da Belediyemizin Encümen Salonunda yapılacaktır.

Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 150,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.
 
İSTENEN EVRAKLAR
1 İmza Sirküleri
2 Vekil İse Vekaletname
3 Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
4 Karar Defteri
5 Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Alınmış Faaliyetini Devam Ettirdiğine Dair Belge
6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
7 Şartname Alındığına Dair Makbuz
8 Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi
9 Adli Sicil Kaydı Belgesi
Not: 1) Futbol Okulu veya Futbol Akademisi adı altında çeşitli yaş guruplarında sporcu yetiştirmek üzere faaliyette bulunan dernekler veya Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na bağlı amatör kulüpler düzeyinde en az bir ligde mücadele eden dernekler ihaleye katılabilir.
2) Bu derneklerin;
a- Tesislerin bulunduğu İlçe sınırları içerisinde bulunması,
b- 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan “Dernekler Yönetmeliği” nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş olması,
c- 08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği” ile spor kulüpleri faaliyetinde bulunan dernekler statüsünde olması, gerekmektedir.
İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.  
Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.
www.bursa.bel.tr

 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER