Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecektir

Türkiye 11 Şubat 2021 22:01
Videoyu Aç Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecektir
A
a

İ L A N DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ
Sıra No İşin Konusu Adresi Muhammen Bedel (Ay) Geçici Teminat Tarih Saat Kira Süresi
1 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri zemin kat Eskici Pazarı No:20 Merkezefendi/DENİZLİ 15 165,00 TL+KDV 59,40.-TL 18.02.2021 14:12 1
2 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri zemin kat Eskici Pazarı No:22 Merkezefendi/DENİZLİ 15 165,00 TL+KDV 59,40 TL 18.02.2021 14:15 1
3 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri zemin kat Eskici Pazarı No:25 Merkezefendi/DENİZLİ 15 200,00 TL+KDV 72,00 TL 18.02.2021 14:18 1
4 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri zemin kat Eskici Pazarı No:9 Merkezefendi/DENİZLİ 15 165,00 TL+KDV 59,40 TL 18.02.2021 14:21 1
5 Çay Ocağı Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri 1. Kat Merdiven altı No:9 Merkezefendi/DENİZLİ 6 240,00 TL+KDV 86,40 TL 18.02.2021 14:24 1
6 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri 1. Kat No:7 Merkezefendi/DENİZLİ 15 360,00 TL+KDV 129,60 TL 18.02.2021 14:27 1
7 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri 1. Kat No:8 Merkezefendi/DENİZLİ 15 360,00 TL+KDV 129,60 TL 18.02.2021 14:30 1
8 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 2.kat Bila No Merkezefendi/DENİZLİ 15 175,00 TL+KDV 63,00 TL 18.02.2021 14:33 1
9 Depo Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 2. Kat No:2 Merkezefendi/DENİZLİ 15 110,00 TL+KDV 39,60 TL 18.02.2021 14:36 1
10 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:1 Merkezefendi/DENİZLİ 15 150,00 TL+KDV 54,00 TL 18.02.2021 14:39 1
11 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:1/A Merkezefendi/DENİZLİ 15 430,00 TL+KDV 154,80 TL 18.02.2021 14:42 1
12 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:2 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 14:45 1
13 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:2/A Merkezefendi/DENİZLİ 15 390,00 TL+KDV 140,40 TL 18.02.2021 14:48 1
14 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:3/A Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 14:51 1
15 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:5 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 14:54 1
16 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:6 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 14:57 1
17 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:10 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 15:00 1
18 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:13 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 15:03 1
19 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:14 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 15:06 1
20 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:15 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 15:09 1
Madde 1.   İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.
Madde 2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
A.  Gerçek Kişiler;
a.    Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi(e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge)
b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
c.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 
d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
B.   Tüzel Kişiler;
a.    Tebligat için adres beyanı.
b.    Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve imza sirküleri.
c.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 
d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
                 
C.   Ortak girişimler; 
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi, 
Madde 3.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. 
Madde 4.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 5.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 6.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.         


https://www.ilan.gov.tr/ilan/734877/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/denizli-buyuksehir-belediyesine-ait-20-adet-is-yeri-ihaleyle-kiraya-verilecektir
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER