Aydın'da 20 kısım vakıf taşınmazı kiraya verilecek

Kategori: Türkiye - Tarih: 21 Şubat 2021 20:22
Aydın'da 20 kısım vakıf taşınmazı kiraya verilecek

AYDIN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

SN

KİRALAMA       DOSYA NO

İL

İLÇE

MAHALLE

SOKAK /       CADDE /       MEVKİİ

CİNSİ

KULLANIM ŞEKLİ

ADA

PARSEL

ALAN                        (m²)

AYLIK / YILLIK

KİRA   BEDELİ          TL

GEÇİCİ      VE EK TEMİNAT BEDELİ TL

İHALE TARİHİ

İHALE   SAATİ

1

091110089001

AYDIN

NAZİLLİ

ALTINTAŞ

HÜRRİYET

BİNA

YURT,APART, KONAKLAMA

274

3

1.287,22 

AYLIK

12.000,00 

67.680,00 

4.03.2021

10.30

2

091010371002

AYDIN

EFELER

GÜZELHİSAR

7 EYLÜL CAD.

BİNA

ZEMİN KAT DÜKKAN İLE   1.KAT 3,4,5 NOLU OFİSLER

229

3

471,78 

AYLIK

26.000,00 

109.200,00 

4.03.2021

10.30

3

091010337007

AYDIN

EFELER

RAMAZANPAŞA

9.SK

DÜKKAN

DÜKKAN 

51

21

12,40 

AYLIK

400,00 

1.104,00 

4.03.2021

10.30

4

091040085000

AYDIN

ÇİNE

HAMİDABAT

22.SK

KONUT

KONUT

177

3

112,14 

AYLIK

400,00 

1.104,00 

4.03.2021

10.30

5

091040085001

AYDIN

ÇİNE

HAMİDABAT

22.SK

DÜKKAN

DÜKKAN

177

3

25,55 

AYLIK

400,00 

1.104,00 

4.03.2021

10.30

6

091080340000

AYDIN

KOÇARLI

GÖZKAYASI

-

ZEYTİNLİK

ZEYTİNLİK

0

0

9.541,00 

YILLIK

700,00 

161,00 

4.03.2021

10.30

7

091100053001

AYDIN

KUYUCAK

SARICAOVA

-

ORMAN 

ZİRAAT

164

10

5.880,00 

YILLIK

100,00 

23,00 

4.03.2021

10.30

8

091130004000

AYDIN

SULTANHİSAR

ATÇA

KÜÇÜKKUYU

TARLA

TARLA

541

1

1.268,86 

YILLIK

250,00 

58,00 

4.03.2021

10.30

9

091130117000

AYDIN

SULTANHİSAR

KILAVUZLAR

DUTKAPISI

ZEYTİNLİK-İNCİRLİK

ZEYTİNLİK-İNCİRLİK

107,107,  107,110

31,54,  150,17

8.365,77 

YILLIK

620,00 

143,00 

4.03.2021

10.30

10

091130287000

AYDIN

SULTANHİSAR

ESKİHİSAR

ÖREN

ZEYTİNLİK

ZEYTİNLİK

117

9

2.196,54 

YILLIK

450,00 

104,00 

4.03.2021

10.30

11

091130332000

AYDIN

SULTANHİSAR

KILAVUZLAR

GÜNEY

ZEYTİNLİK

ZEYTİNLİK

133,133,  134,138

23,40,  45,8

7.358,51 

YILLIK

500,00 

115,00 

4.03.2021

10.30

12

091130352000

AYDIN

SULTANHİSAR

GÜVENDİK

-

DELİCELIK

DELİCELİK

-

86,763

38.825,00 

YILLIK

2.400,00 

552,00 

4.03.2021

10.30

13

091130423000

AYDIN

SULTANHİSAR

KILAVUZLAR

-

ZEYTİNLİK

ZEYTİNLİK

113,113,134,134,138

33,1,79,    84,25

21.970,24 

YILLIK

3.000,00 

690,00 

4.03.2021

10.30

14

094131840004

AYDIN

SULTANHİSAR

ESKİHİSAR

SOĞUKDERE

ZEYTİNLİK

ZEYTİNLİK

113

694

19.575,42 

YILLIK

1.000,00 

230,00 

4.03.2021

10.30

15

094131840005

AYDIN

SULTANHİSAR

ESKİHİSAR

-

ZEYTİNLİK

ZEYTİNLİK

114,183

105,27

3.352,83 

YILLIK

600,00 

138,00 

4.03.2021

10.30

16

094131840010

AYDIN

SULTANHİSAR

GÜVENDİK

UZUNYER

TARLA

TARLA

-

260

4.100,00 

YILLIK

1.000,00 

230,00 

4.03.2021

10.30

17

481010043000

MUĞLA

MENTEŞE

AKÇAOVA

KOCAÇAM

ARSA

TARIMSAL FAALİYET

294,300

2,4

8.395,48 

YILLIK

5.000,00 

1.150,00 

4.03.2021

10.30

18

482010034000

MUĞLA

MENTEŞE

EMİRBEYAZIT

FG-5A BLOK

TOKİ DAİRE

KONUT

383

220

85,00 

AYLIK

950,00 

2.622,00 

4.03.2021

10.30

19

481080385000

MUĞLA

MİLAS

GÜLLÜK

-

DELİCELIK

DELİCELİK

366

26

5.693,99 

YILLIK

6.000,00 

1.380,00 

4.03.2021

10.30

20

481110035000

MUĞLA

YATAĞAN 

YEŞİLBAĞCILAR

KURUDERE

TARLA

TARLA

-

1718

2.400,00 

YILLIK

200,00 

46,00 

4.03.2021

10.3004 MART 2021 TARİHLİ KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ
1-Yukarıda nitelikleri belirtilmiş;
-1.sıradaki taşınmaz hizasında gösterilen muhammen bedel üzerinden ihalede oluşacak bedelden 31.12.2021 tarihine kadar, müteakip yıllar ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim % oranında, emsal ve rayiç bedelden aşağı olmamak üzere tespit edilecek bedeller üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2029 tarihine kadar,
-2 sıradaki taşınmaz hizasında gösterilen muhammen bedel üzerinden ihalede oluşacak bedelden 31.12.2021 tarihine kadar, müteakip yıllar ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim % oranında, emsal ve rayiç bedelden aşağı olmamak üzere tespit edilecek bedeller üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2025 tarihine kadar, diğer vakıf taşınmazlar ise hizasında gösterilen muhammen bedeller üzerinden ihalede oluşacak bedellerden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır. Müteakip yıllar ise her yıl bir önceki yılın kira bedeline Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %) oran, kiralananın durumu ile emsal ve rayiç kira bedelleri dikkate alınarak belirlenir. İdarenin belirlediği yeni yıl kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarla devam eder.
2-İhale açık teklif usulü ile 04.03.2021 Perşembe Saat 10.30’da Güzelhisar Mah. 7 Eylül Cad. No:3 adresindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.
3-Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için; şahıs olarak ihaleye girecekler için Nüfus Cüzdan fotokopisi; şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile imza sirküleri (aslı veya noterden tasdikli suretleri) ile birlikte taşınmazların listede hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı en geç 03.03.2021 Çarşamba saat 15.00’a kadar Vakıfbank Aydın Şubesindeki TR600001500158007309648814 no.lu hesaba yatırarak evraklar ile birlikte Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna 03.03.2021 Çarşamba saat 15.30’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz)  teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 256 212 00 26 no.lu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir. Dekontta taşınmazın Kiralama Dosya numarası ile ihaleye girecek gerçek veya tüzel kişinin adı belirtilecektir.
4-Arttırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki ve kira sözleşmesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır.
5-Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde Noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
6-İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın 45. md. göre yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç, ilan bedeli ile sigorta primleri kiracıya aittir. Taşınmazların kiraları dosyasındaki şartlar dâhilinde ödenir. Süresinde ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77.Md gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk. kanun uygulanır. İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. Mazbut Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
7- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir, şahıs ve şirketler bir yıl süre ile ihale yasaklısı sayılır.
8- İhale komisyonu, taliplileri ihale salonuna davet ederken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir. İhale Genel ve Özel şartları mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda ve İhale Bürosunda taşınmaz dosyasında görülebilir.
9-İhale üzerinde kalmayanların dilekçelerine istinaden Geçici ve Ek Teminatlarının geri ödemeleri, Katılımcıların dilekçelerinde belirtilen İBAN no.lu Banka Hesap Numaralarına 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap numarası olmayanların herhangi bir Bankadan hesap açtırması gerekmektedir.)
10-Taşınmazlara taliplisi olmaması halinde 2886 Sayılı Yasanın 49. Maddesine istinaden 18.03.2021 Perşembe günü Saat 14.30’da Açık Teklif Pazarlık İhalesi yapılacak olup, Pazarlık ihalesine girecek olanların geçici ve ek teminatlarını yatırarak en geç 18.03.2021 Perşembe günü Saat 11:00’a kadar yukarıda 3. madde de belirtilen belgelerle birlikte ihale bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Pazarlık ihalesi için ayrıca ilan yapılmayacaktır.
İLAN OLUNUR.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/744232/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/aydinda-20-kisim-vakif-tasinmazi-kiraya-verilecek

http://www.gazetearena.com/haberprint/aydin-da-20-kisim-vakif-tasinmazi-kiraya-verilecek-97811.html