Başakşehir'de 199.553 m² arazi kiraya verilecektir

Kategori: Türkiye - Tarih: 25 Ocak 2021 22:20
Başakşehir'de 199.553 m² arazi kiraya verilecektir

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI

İhale No 2021/03
İhale Konusu İş 199.553 m² ARAZİ KİRALANMASI İŞİ
İhale Konusu Arazinin Yeri İli        : İSTANBUL
İlçesi   : BAŞAKŞEHİR
Mahalle/Köyü : KAYABAŞI MAHALLESİ
Mevkii : PANAYIR BAYIRI
Pafta No./Cilt No.      : 5 PAFTA
Parsel No./Sıra No.    : 993 PARSEL
İhale Dokümanı Görülme ve Temin Yeri    İhale dokümanları www.fsm.edu.tr web adresinde veya Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünde görülebilir. İhale doküman bedeli 500,00 TL(beşyüztürklirası) ‘dır. Onaylı ihale dokümanı; Zeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL FSMVÜ Rektörlüğü / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden teslim alınabilir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin onaylı ihale dokümanı satın alması zorunludur.
İhale Doküman bedeli Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.Ş TR35 0001 5001 5800 7297 2980 60 iban numaralı hesabına, ihale numarası ve ihale adı belirtilerek yatırılacaktır.
İhale Yeri Zeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü
İhale Tarihi 03/02/2021 Çarşamba günü saat 14:00
İhale Usulü Açık Teklif Usulü
(Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İhale Yönetmeliği Madde 29)
Geçici Teminat İhale Teklif tutarının %3’ ünden az olamaz.
İsteklilerden İstenen Belgeler 1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve faks numarası
2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4. Ticaret sicil gazetesi
5. Mali yeterlilik belgeleri: Bir önceki yılın onaylı bilançosu veya gelir tablosu
6. Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Yoktur Belgesi ve SGK Prim Borcu Yoktur Belgesi
7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
8. KİK’den İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge
9. İhale dosyasının satın alındığına dair belge
10. İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Taslağının okunup kabul edildiklerine dair imzalı nüshalar
Tekliflerin Teslim Yeri, Tarih ve Saati Teklifler, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına en geç 03/02/2021 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar teslim edilecaktir.

 


https://www.ilan.gov.tr/ilan/731560/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/basaksehirde-199-553-m%C2%B2-arazi-kiraya-verilecektir

http://www.gazetearena.com/haberprint/basaksehir-de-199-553-m--arazi-kiraya-verilecektir-97103.html