OSTİM Teknik Üniversitesi 87 akademik personel alacak

Kategori: Türkiye - Tarih: 22 Şubat 2021 20:26
OSTİM Teknik Üniversitesi 87 akademik personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


Başvuru Tarihi                 : 22/02/2021
Son Başvuru Tarihi          : 08/03/2021

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi: 10/03/2021
Sınav Tarihi                     : 11/03/2021
Sonuç Açıklama Tarihi    : 16/03/2021

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi  kadrolarına  müracaat  edecek  adayların  ilgili  Fakülte  Dekanlıklarına  veya  Yüksekokul  Müdürlüğüne  şahsen  veya  posta  yoluyla  başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA
 
TÜM ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ
BELGELER
1- Başvurdukları birimi belirten dilekçe. 2- Özgeçmiş.
3- İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
4- Nüfus Cüzdanı Örneği.
5- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6- SGK Hizmet Dökümü. 7- Adli Sicil Belgesi.
8- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir
belge.
1- Yayın listesi
2- Doçentlik belgesi
3- İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.
4- Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD. Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD.
1- Öğretim görevlileri için en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek.
Araştırma Görevlileri için en az tezli yüksek lisans yaptığını veya yapıyor olduğunu belgelemek.
2- Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
3- Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
4- Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Öğretim Görevlisi başvuruları için; İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri
Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi

ÖZEL ŞARTLAR
• Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz  tarafından yapılacak sınavdan en az 70  puan almaları gerekmektedir.
• İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
•  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  başvuru  yapılacak  ilgili  birimin  dekanlığına/müdürlüğüne  ulaşması  gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
•  İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
• Tüm adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.
 
BİRİM BÖLÜM / PROGRAM Prof. Doç. Dr. Öğr.
Üyesi
ÖĞRETİM ÜYESİ (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
KADROLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Meslek Yüksekokulu Elektrik 1 Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden doktora ve doçentlik derecesine sahip olmak. Güneş enerji sistemleri alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Meslek Yüksekokulu Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon     1 Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Çizgi Film ve Animasyon, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak. Belirtilen alanların birinden doktora derecesine sahip olmak. 3B Modelleme, görselleştirme,
oyun veya animasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
Meslek Yüksekokulu Elektronik Programı     1 Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Kontrol Otomasyon Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip
olmak.
Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü     1 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölümlerinin birinden mezun olmak veya Milli Savunma Üniversitesine bağlı Hava Harp Okulu veya Kara Havacılık Okulu bölümlerinden pilot olarak mezunu olmak veya Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi bölümlerinin birinden mezun olmak. Mühendislik alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak. İnsansız hava araçları (batarya, motor, mekanik sistemler veya yazılım kontrol sistemleri) alanlarından birinde çalışmalar yapmış
olmak.
Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Teknikerliği     1 Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilim ve Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak. Tercihen ilgili alanda sektör
tecrübesine sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu Silah Sanayi Teknikerliği 3 Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği bölümlerinin birinden doktora derecesine sahip olmak veya Silahlı Kuvvetler, emniyet ve güvenlik teşkilatı gibi kurumlarda silah ve mühimmat alanlarında görev yapmış (Görev Hizmet Belgesine sahip) ve Mühendislik alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak. Tercihen silah ve mühimmat alanında sektör
tecrübesine sahip olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) 4 Mimarlık bölümü lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) 4 Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine Eğitimi Bölümü, Makine Bölümü alanlarında lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) 4 Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü alanında lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) 4 Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film - Animasyon, Sinema ve Televizyon, Radyo TV ve Sinema, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Sanatları, Resim, Fotoğraf Bölümü alanında lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip
olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) 3 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü alanında lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) 3 İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü alanında lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) 4 Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında çalışmalar
yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) 1 Malzeme Bilimi ve Nanateknoloji Mühendisliği veya Malzeme ve Metalürji Mühendisliği ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Malzeme veya metalürji alanında çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör
tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) 1     Lisans ve doktora derecelerini kimya mühendisliği alanında almış olmak; çevre kimyası ve analitiği ile hava analizleri alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak. Tercihen
sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
1     Deney Tasarım alanında doktora derecesine sahip olmak.
Yöneylem ve kalite yönetimi, araştırmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Türkçe) 1     Lisans derecesini mühendislik alanlarında almış olmak; çevre
ve su kaynaklarının planlanması ve optimizasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
 
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini endüstri mühendisliği alanında almış olmak; yöneylem araştırması ve endüstri mühendisliği alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak; Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 4 Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Yazılım, Yapay Zeka, Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar
yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) 2 Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Yazılım, Yapay Zeka, Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği(Türkçe) 2 Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Yazılım, Yapay Zeka, Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 2 İlgili alanlarda doktora yapmış olmak. Elektronik, haberleşme, yüksek gerilim, kontrol, güç elektroniği, sinyal işleme alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Tercihen sektör
tecrübesine sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama (İngilizce) 3 Üniversitelerin İşletme, İktisat, Yönetim, Mühendislik lisans programlarından mezun olmak. İşletme, Yönetim veya Pazarlama alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. İşletme, Yönetim, Örgütsel Davranış, Marka, Tüketici Davranışları, Pazarlama Yönetimi, Dijital Pazarlama, Reklamcılık veya Pazar Araştırması gibi alanlarda ulusal ve
uluslararası akademik çalışmalar yapmış olmak.
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) 4 İşletme, İktisat, Mühendislik lisans programlarından mezun olmak. İşletme, Yönetim ve İktisat alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. İşletme, Muhasebe, Sayısal Yöntemler, Pazarlama, Finans, Örgütsel Davranış veya Yönetim bilimlerinde çalışmaları olmak. Ulusal/Uluslararası
yayın yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) 3 Havacılık Yönetimi, İşletme, Yönetim, İktisat, Mühendislik lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının birinden mezun olmak. Havacılık Yönetimi, Yönetim veya Teknoloji Yönetimi
alanında Ulusal/Uluslararası yayın yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 2 Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, İktisat veya Mühendislik lisans programlarından birinden mezun olmak. Bu alanlarda Yüksek Lisans ve İşletme, Yönetim veya Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktora derecesine sahip olmak. Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim veya İşletme alanlarında
çalışmaları olmak; Ulusal/Uluslararası yayın yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) 1     İşletme, İktisat, Yönetim, Mühendislik lisans programlarından mezun olmak. İşletme, Yönetim ve İktisat alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. İşletme, Muhasebe, Sayısal Yöntemler, Pazarlama, Finans, Örgütsel Davranış veya Yönetim bilimlerinde çalışmaları olmak. Ulusal/Uluslararası
yayın yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe)     1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu ve İdare Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak.
 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Meslek Yüksekokulu Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
(Öğr. Gör)
2 Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Çizgi Film ve Animasyon, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak. Belirtilen alanların birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak. 3B Modelleme, görselleştirme, oyun veya animasyon alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Teknikerliği (Öğr. Gör) 2 Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilim ve Mühendisliği alanlarının birinden lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
Tercihen ilgili alanda sektör tecrübesine sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu Makine (Öğr. Gör) 1 Makine Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Eklemeli imalat alanında sektör tecrübesine sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu Silah Sanayi Teknikerliği (Öğr. Gör) 2 Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak veya Silahlı Kuvvetler, emniyet ve güvenlik teşkilatı gibi kurumlarda silah ve mühimmat alanlarında görev yapmış olmak (Görev Hizmet Belgesine sahip). Mühendislik alanlarının birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Tercihen ilgili alanda sektör tecrübesine sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu Üretimde Kalite Kontrol (Öğr. Gör) 1 Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilim ve Mühendisliği alanlarının birinden lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
Tercihen ilgili alanda sektör tecrübesine sahip olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Mimarlık bölümünden lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az
80 puan almış olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya
eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 80 puan almış olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım (İngilizce)
Araştırma Görevlisi
1 İç Mimarlık ya da İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya
eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 80 puan almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Üniversitelerin işletme, iktisat, yönetim, mühendislik lisans programlarından mezun olmak, işletme ve pazarlama alanında yüksek lisans ve doktora yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az
80 puan almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 İşletme, iktisat, yönetim, mühendislik lisans programlarından mezun olmak. İşletme ve iktisat alanında yüksek lisans veya doktora programlarına devam ediyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen
sınavdan en az 80 puan almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Havacılık Yönetimi, İşletme, İktisat, Mühendislik lisans programlarında mezun olmak. Havacılık Yönetimi, İşletme ve İktisat alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarına devam ediyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 80 puan almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
(Araştırma Görevlisi)
1 Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, İktisat, Yönetim veya Mühendislik lisans programlarından mezun olmak. Bu alanlarda Yüksek Lisans ve doktora programlarına devam ediyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 80 puan almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Araştırma Görevlisi) 1 Makine Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği lisans mezunu olmak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 80 puan almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) 1 Malzeme Bilimi ve Nanateknoloji Mühendisliği, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 80 puan almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 1 Endüstri mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya
eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 80 puan almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 1 Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 80 puan
almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 80 puan
almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) 1 Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 50 puan
almış olmak.
 
https://www.ilan.gov.tr/ilan/745578/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/ostim-teknik-universitesi-87-akademik-personel-alacak

http://www.gazetearena.com/haberprint/ostim-teknik-universitesi-87-akademik-personel-alacak-97835.html