Yalova Çiflikköy'de 31900 m2 meyve bahçesi mahkemeden satılıktır

Kategori: Türkiye - Tarih: 20 Ocak 2021 08:39
Yalova Çiflikköy'de 31900 m2 meyve bahçesi mahkemeden satılıktır

T.C.YALOVA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Yalova ili Çiftlikköy ilçesi Denizçalı K. 103 ada 26 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazın bir kısmı hububat ekili bir kısmında karışık muhtelif yaşlarda ve yaşları 3 ile 20 arasında değişen bakımları düzenli olarak yapılmış konumda meyve ağaçları mevcut olup taşınmazın bir bölümünde ise bir adetkullanılmakta olan prefabrik yapı buulnmakta taşınmazın diğer kısımları boş olup herhangi bir tarımsal faaliyet yoktur. taşınmaz Çiftlikköy ilçesinin10,4 km kuzey doğusunda, sahilden uzak (4,7 km) ve iç kısımda bulunan Denizçalı köyü, Dereköy, Kılıçköyü , İlyas köy, Kabaklı köylerinin ortasında bulunmakta, taşınmaz köy yerleşim alanının 582 m kuzeyinde Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolununun batısında 1287 m mesafededir. etrafı tarım arazisi olup çevresi kısmen orman bitki örtüsü ile kaplıdır.
Adresi Denizçalı köyü Çiftlikköy YALOVA
Yüzölçümü 31.900,12 m2
İmar Durumu Taşköprü Belediye Başkanlığının 08/12/2020 tarihli yazısı ile taşınmazın imar planı bulunmamaktadır. taşınmaz köy yerleşik alanı sınırları dışında kalmakta olup tarla vasıflı taşınmazın ifrazı mümkün değildir.
Kıymeti 2.314.078,40 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü 22/03/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü 21/04/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Adalet Sarayı YALOVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere İİK 127 uyarınca gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/34 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/727892/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/yalova-ciflikkoyde-31900-m2-meyve-bahcesi-mahkemeden-satiliktir

http://www.gazetearena.com/haberprint/yalova-ciflikkoy-de-31900-m2-meyve-bahcesi-mahkemeden-satiliktir-96990.html