İlköğretim ve kreş kiraya verilecektir

Türkiye 14 Şubat 2021 20:50
Videoyu Aç İlköğretim ve kreş kiraya verilecektir
A
a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF Usulü ile kiralanacaktır.                                                                                                                         
İşin Adı                                       :  İlköğretim ve Kreş Kiralama İşi           
Mahallesi/Köyü/Mevki              :   Mevlana Mah.      
Sokağı                                         :   İmam Hatip Bulvarı 832 Sokak             
Kapı No                                      :   1/1
Ada                                            :   3267
Parsel                                          :   1-2                    
Cinsi                                            :   B.A.K. 
Kat Adedi                                  :   Bodrum, Zemin, 1 kat
Niteliği                                        :  İlköğretim ve Kreş  
Alanı (m2)                                   :  1506 m²                                                
Tahmin Edilen Yıllık Bedel        :  270.000,00 TL + KDV                                                            
Tahmin Edilen Aylık Bedel        :    22.500,00  TL + KDV                                                                       
Geçici Teminat %10                    :    27.000,00  TL                                                            
Şartname Bedeli                           :        500,00  TL                                                
Kiralama Süresi                            :    1 (Bir) Yıl                                                                 
          İhale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası  Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No :20  Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.                                                                                   
                                                                        Tarih              Saat                Gün    
İhalenin yapılacağı tarih               :                24.02.2021      14.00              Çarşamba       
İhale için son müracaat tarihi       :                 23.02.2021       15:30              Salı
 
(a)- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,                                      
(b)- İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

TÜZEL KİŞİLİKLERDEN                                ŞAHISLARDAN                                          
1-İmza sirküleri ( Noterden )                                 1-Nüfus cüzdanı sureti örneği 
2-Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi                         (Muhtardan veya Nüfus Md. lüğünden Onaylı)         
3 Tasdikli vergi levhası örneği                              2- İkametgâh senedi örneği veya Yerleşim Yeri
4-Geçici teminat                                                    ve diğer adres belgesi(Nüfus Md. lüğünden onaylı)
(Banka Teminat mektubu veya makbuzu)              3- Geçici teminat (Banka Teminat mektubu veya makbuzu)
5- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz   4- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu
(c)- İhaleye katılan isteklilerden; İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmış İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınmış Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi veya Çocuk Kulübü Açılış İzin Belgesi
(ç)- İhaleye katılan isteklilerden; Eğitim Sektöründe en az 5 yıl faaliyet gösterdiğine dair belge
(d)- Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okunup, her şartı kabul ettiğini belirtip imzalanması.
(e)- Kamu Tüzel kişilik adına ihaleye katılanlardan Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu ve Geçici Teminat yatırıldığına dair mektup veya makbuz vermeleri yeterlidir. Diğer belgeler istenmez.
(f)- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.          
                                                                                                                            
          İhale Şartnamesi ve ekleri  Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binasında ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20)  Emlak ve İstimlak Müdürlüğün' den ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir. İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) 7 Kat Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.                              
          İş bu ilan  12.02.2021 tarihi ile 22.02.2021 tarihleri arasında Belediyemiz mevcut genel ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.                                                                                         
                                                                                             
                                                                                             
                                                            İLAN OLUNUR
https://www.ilan.gov.tr/ilan/739992/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/ilkogretim-ve-kres-kiraya-verilecektir
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER