İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak

Türkiye 7 Şubat 2021 19:21
Videoyu Aç İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak
A
a

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör,  Doçent ve Dr.  Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:
Müracaat edecekleri kadroyu belirtir
-Dilekçe
-Nüfus cüzdanı örneği
-YÖK formatında özgeçmiş
-2 adet fotoğraf
-Öğrenim  Durumunu  belirtir  Diploma  (Onaylı,  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için Denklik Belgesi)
-Profesör  ve  Doçent  kadrolarına  müracaat  edecek  adaylar  Dilekçe  ve  özgeçmiş  ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı ) takım yayın dosyaları ile birlikte  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına,  Dr.  Öğr.  Üyesi  kadrolarına  müracaat  edecek adaylar  ise  ilgili  Fakülte  Dekanlıklarına  4  (dört  )  takım  dosya  ile  birlikte  şahsen  veya  posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.
-Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
-Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş ( 15 ) gündür.

İlgililere duyurulur.
 
Fakültesi / Meslek
Yüksekokulu
Bölüm / Program Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Nitelikler
Anadolu BİL
Meslek Yüksekokulu
Lojistik - Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını İşletme Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler
Bölümü
Ortodonti
Anabilim Dalı
Prof. Dr. 1 Doçentliğini Ortodonti Anabilim Dalı’nda almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık
Anabilim Dalı
Prof. Dr. 1 Doçentliğini İlahiyat (Din Eğitimi) Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık
Anabilim Dalı
Prof. Dr. 1 Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık
Anabilim Dalı
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. 1 Doçentliğini Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bölümü
Türkçe Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Yetenekliler Eğitimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Yetenekliler Eğitimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Yetenekliler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Okul Öncesi veya Çocuk Gelişimi
ve Eğitimi Anabilim Dallarının birinden almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Okul Öncesi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dallarının birinden almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Okul Öncesi veya Çocuk Gelişimi
ve Eğitimi Anabilim Dallarının birinden almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Genel Türk Tarihi Anabilim
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doç. Dr. 1 Doçentliğini Sosyoloji Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Çizgi Film ve Animasyon Prof. Dr. 1 Doçentliğini Çizgi Film ve Animasyon, Sinema ve TV, Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik Tasarımı Anabilim / Anasanat Dallarının birinden almış olmak ve alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Çizgi Film ve Animasyon Doç. Dr. 1 Doçentliğini Çizgi Film ve Animasyon, Sinema ve TV, Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik Tasarımı Anabilim / Anasanat Dallarının birinden almış olmak ve alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Çizgi Film ve Animasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını / Sanatta Yeterliğini Çizgi Film ve Animasyon, Sinema ve TV, Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik Tasarımı Anabilim Dallarının birinden almış olmak ve alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Drama ve Oyunculuk Drama ve Oyunculuk Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını / Sanatta Yeterliğini Tiyatro Alanında yapmış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Dijital Oyun Tasarımı Dijital Oyun Tasarımı Prof. Dr. 1 Doçentliğini Dijital Oyun Tasarımı Anasanat Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Dijital Oyun Tasarımı Dijital Oyun Tasarımı Doç. Dr. 1 Doçentliğini Dijital Oyun Tasarımı Anasanat Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Dijital Oyun Tasarımı Dijital Oyun Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1 Sanatta Yeterliliğini Dijital Oyun Tasarımı Anabilim Dalı’nda yapmış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Prof. Dr. 1 Doçentliğini Grafik Tasarımı Anabilim / Anasanat ya da Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı’nda almış olmak, bu alanların
birinde çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Doç. Dr. 1 Doçentliğini Grafik Tasarımı Anabilim / Anasanat ya da Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı’nda almış olmak, bu alanların
birinde çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını / Sanatta Yeterliliğini Grafik Tasarımı Anabilim / Anasanat ya da Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı’nda almış olmak, bu alanların birinde çalışmalar yapmış
olmak.
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Yeni Medya ve İletişim Prof. Dr. 1 Doçentliğini Gazetecilik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve yeni medya alanında çalışmalar
yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Yeni Medya ve İletişim Doç. Dr. 1 Doçentliğini Gazetecilik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve yeni medya alanında çalışmalar
yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Yeni Medya ve İletişim Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Gazetecilik Anabilim Dalı’nda almış olmak ve yeni medya alanında çalışmalar
yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Prof. Dr. 1 Doçentliğini Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda almış olmak, bu alanda uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve
Programcılığı
Televizyon Haberciliği ve
Programcılığı
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda almış olmak, bu alanda
uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve
Programcılığı
Televizyon Haberciliği ve
Programcılığı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda almış olmak, bu alanda
uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Reklamcılık Reklamcılık Prof. Dr. 1 Doçentliğini Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarından birinden almış olmak ve bu
alanlarda çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Reklamcılık Reklamcılık Doç. Dr. 1 Doçentliğini Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarından birinden almış olmak ve bu
alanlarda çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Reklamcılık Reklamcılık Dr. Öğr. Üyesi 1 Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarından birinde doktora yapmış olmak ve bu alanların birinde
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Prof. Dr. 1 Doçentliğini Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Elektronörofizyoloji - Doç. Dr. 1 Doçentliğini Elektronörofizyoloji Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri - Dr. Öğr. Üyesi 1 Cerrahi Tıp Bilimleri Uzmanlık alanlarından birinde Tıpta Uzman olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Hemşirelik Prof. Dr. 2 Doçentliğini Hemşirelik alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Hemşirelik Doç. Dr. 2 Doçentliğini Hemşirelik alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 2 Doktorasını Hemşirelik alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi, Psikiyatri (Tıp), Psikoloji Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi, Psikiyatri (Tıp), Psikoloji Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Dr. Öğr. Üyesi 2 Doktorasını Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi, Psikiyatri (Tıp), Psikoloji Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Prof. Dr. 1 Doçentliğini Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Doç. Dr. 1 Doçentliğini Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış
olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Odyoloji Odyoloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Odyoloji veya KBB (Tıp) Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanların birinde
çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Odyoloji Odyoloji Doç. Dr. 1 Doçentliğini Odyoloji veya KBB (Tıp) Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanların birinde
çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını/Uzmanlığını Odyoloji veya KBB (Tıp) Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Sağlık Yönetimi veya İşletme Anabilim Dallarının birinden almış olmak ve bu alanların birinde çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Sağlık Yönetimi veya İşletme
Anabilim Dallarının birinden almış olmak ve bu alanların birinde çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 2 Doktorasını Sağlık Yönetimi veya İşletme Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanların birinde çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi (İngilizce) Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü (İngilizce) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip
olmak.
Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. 1 Doçentliğini İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda almış olmak ve Gastroenteroloji alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doç. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nörolojisi) Anabilim Dalı’nda almış
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Acil Tıp Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak -Burun - Boğaz Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Kulak-Burun-Boğaz Anabilim
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı
Prof. Dr. 1 Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Mütercim Tercümanlık
(İngilizce)
- Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Mütercim Tercümanlık – Çeviri Bilim Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu
alanda çalışmalar yapmış olmak.
 
İLGİLİ BİRİMLERE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ
İLGİLİ BİRİM TELEFON DÂHİLİ  
Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu 0212 444 1 428 40010  
Diş Hekimliği Fakültesi 0212 444 1 428 62018  
Eğitim Fakültesi 0212 444 1 428 26010  
Fen-Edebiyat Fakültesi 0212 444 1 428 20010  
Güzel Sanatlar Fakültesi 0212 444 1 428 68510  
İletişim Fakültesi 0212 444 1 428 25010  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0212 444 1 428 56003  
Sağlık Bilimleri Fakültesi 0212 444 1 428 56006  
Tıp Fakültesi 0212 444 1 428 50010  
Yabancı Diller Yüksekokulu 0212 444 1 428 40013

https://www.ilan.gov.tr/ilan/737659/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-aydin-universitesi-67-ogretim-uyesi-alacak
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER