İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından yarışmaya davet

Türkiye 27 Şubat 2021 00:32
Videoyu Aç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından yarışmaya davet
A
a

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ

Yarışmanın Şekli ve Türü Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı, İstanbul ilinde aşağıda ilçe, mahalle ve ada parsel bilgileri verilen alanlardır.

 1. Esenler ilçesi, Havaalanı Mahallesi, 0 ada 751, 752, 755, 756, 757 numaralı parsellerde “Mahalle Evi, Kısa Mola Merkezi ve Yuvamız İstanbul” tasarımı

 2. Eyüpsultan ilçesi, Merkez Mahallesi, 29 ada 11 numaralı parselde “Aşevi ve Mahalle Evi” tasarımı

 3. Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 469 ada 40, 62 numaralı parsellerde “Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi” tasarımı

 4. Maltepe ilçesi, Çınar Mahallesi, 15840 ada 21 numaralı parselde “Mahalle Evi, Alzheimer Gündüz Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul” tasarımı

 5. Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi, 9823 ada 2 numaralı parselde “Kütüphane ve Yuvamız İstanbul” tasarımıdır.

Yarışmanın konusu belirtilen alanlarda, verilen sosyal işlevlerin tasarlanmasıdır.
Yarışmaya Katılma Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi; meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.

 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

 • Şartname alarak isim ve iletişim bilgileri ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki müelliflerden birinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler her bir alan için 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Yarışma şartname bedelinin “SOSYAL, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Aynı müellifin isim ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta, adres) ile dekont raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.
Yarışmacılar sosyal merkezlerin her biri için proje teslim edebilir ve her bir sosyal merkez için ayrı ödül alabilirler. Birden fazla sosyal merkez için yarışmaya katılmak isteyenler, katılmak istedikleri her sosyal merkez için kayıt yaptıracaklardır. Bu durumda yarışma kaydının (katılmak istenilen sosyal merkezin isim ve numarası belirtilerek) ve şartname bedeli ödemesinin (katılmak istenilen her sosyal merkez için 100 TL olacak şekilde toplam miktar ödenerek) tek seferde yapılması yeterlidir.
Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Ancak, her bir sosyal merkez için kayıt üst limiti 40 adettir. Bir sosyal merkez için kayıt sayısı 40’a ulaştığında, o sosyal merkez için kayıt kapanacaktır. Sosyal merkezlerin tamamının kayıt üst limitine ulaşması durumunda, her bir sosyal merkez için kayıtlar tekrar açılacak ve üst limit 10’ar adet artacaktır.
Hangi sosyal merkeze ne kadar kayıt yapıldığının bilgisi yarışmanın web adresinde “Duyurular” bölümünde haftalık olarak yayınlanacaktır. Ayrıca bir sosyal merkez için kayıt sayısı üst limite ulaşıp kayıt kapandığında, yarışmanın web adresinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı:                                             26 Şubat 2021, Cuma

 • Son Soru Sorma Tarihi:                                    19 Mart 2021, Cuma 23:59

 • Yanıtların İlanı:                                                23 Mart 2021, Salı

 • Projelerin Son Teslim Tarihi:                           18 Mayıs 2021, Salı 17.00

 • Posta ile Teslim Alım için Son Tarih:             21 Mayıs 2021, Cuma

 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi:          25 Mayıs 2021, Salı

 • Kolokyum ve Ödül Töreni:                              5 Haziran 2021, Cumartesi

Jüri Üyeleri
Danışman Jüri Üyeleri

 • Şengül ALTAN ARSLAN, İBB Genel Sekreter Yardımcısı

 • Mahir POLAT, İBB Genel Sekreter Yardımcısı

 • Yavuz SALTIK, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

 • Serap ÖBEKCİ, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı

 • Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri

 • Sevince BAYRAK, Mimar

 • Pınar GÖKBAYRAK, Mimar

 • Sıddık GÜVENDİ, Mimar

 • Nurbin PAKER, Mimar (Jüri başkanı)

 • Niyazi PARLAR, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Sait Ali KÖKNAR, Mimar

 • Çetin BAYAZİT, İnşaat Mühendisi

 • Caner BİLGİN, Mimar

Raportörler

 • Büşra BERİŞBİLAL, Mimar- İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü

 • Başak ÇELİK, Mimar- İPA Yarışmalar

 • Kübra Elif DURĞUN, Mimar- İPA Yarışmalar

Raportör Yardımcıları

 • Salime Benan KAYA, Şehir Plancısı- İPA Yarışmalar

 • Melike ÜRESİN SARIOĞLU, Peyzaj Mimarı- İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü

 • Betül Begüm SAYACI, Mimar- İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü

 • Cem ŞENTAY, İnşaat Mühendisi- İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü

Ödüller
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisine yapılacaktır. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.
Alanların her biri için:

 • 1. Ödül                  35.000 TL

 • 2. Ödül                  25.000 TL

 • 3. Ödül                  20.000 TL

 • 1. Mansiyon        10.000 TL

 • 2. Mansiyon        10.000 TL

 • 3. Mansiyon        10.000 TL

Şartname ve Eklerinin Temini
Şartname ve ekleri yarışmanın web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Banka hesap bilgisi: IBAN TR47 0009 9004 5746 4000 100008 ING Bank - Fatih Şubesi
AÇIKLAMA: “SOSYAL, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX”
Alıcı adı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Ödemeler açıklama kısmı yukarıda belirtildiği gibi EDTS kodu ve TC Kimlik Numarası içerecek şekilde yapılmalıdır.)

Yer Görme
Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.

İdarenin İletişim Bilgileri
Yarışmayı Açan Kurum : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğü
Adres:  Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:1 34440 Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon: +90 (212) 449 99 00
E-posta: sosyal@konkur.istanbul
Web adresi: konkur.istanbul/sosyal

https://www.ilan.gov.tr/ilan/747539/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/istanbul-buyuksehir-belediye-baskanligindan-yarismaya-davet

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER