İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak

Türkiye 22 Ocak 2021 21:21
Videoyu Aç İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak
A
a

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin  mevcut  ve  açılması  planlanan  bölümlerinin  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren “Öğretim  Üyeliği  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin”  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Profesör  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvuru  dilekçesi,  YÖK  formatlı  özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi   ile   birlikte   Nüfus   Cüzdanı   Fotokopisi   ve   varsa   yabancı   dil   başarı   belgesi   ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK formatlı  özgeçmişi,  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  Belgesi,  Uzmanlık  Belgesi  veya  Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş  ve  eserlerini  içeren  4  (dört)  adet  CD’yi  Doçentlerin,  Rektörlük  İnsan  Kaynakları Müdürlüğüne;   Doktor   Öğretim   Üyelerinin,   ilgili   Dekanlık   veya   Müdürlüklere   iletmeleri gerekmektedir.

İngilizce   Eğitim   Veren   Bölümler   İçin   başvuru   evraklarına   ek   olarak   Yabancı   Dil yeterliliğini  gösterir  belge  (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL)  (İngilizce  sınavından  veya  eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması) sunulması gerekmektedir

Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları  gerekmektedir.  (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel- yonergesi-30072020rev3.pdf)

Adayların  ilanın  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (on  beş)  gün  içerisinde,  şahsen  veya posta  yoluyla  başvurmaları  gerekmektedir.  Süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  geçerli  kabul edilmeyecektir.

Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 21.01.2021 - 04.02.2021
 
BİRİM BÖLÜM/PROG./ ANABİLİM DALI UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR  
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya
Dilbilim alanında doktora yapmış olmak.
 
İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Psikoloji PROF.DR. 1 Psikoloji veya Psikiyatri alanında Doçent veya Profesör olmak  
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Psikoloji (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak  
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Psikoloji (İngilizce) PROF.DR. 2 Psikoloji alanında Doçent veya Profesör olmak  
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya Dilbilim alanında doktora yapmış olmak.  
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya
Dilbilim alanında doktora yapmış olmak.
 
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Ekonomi ve Finans (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Uluslararası Ticaret Operasyonları, ithalat, ihracat, kambiyo, yatırım ve teşvik mevzuatı alanında uzmanlığa sahip olmak, iyi derecede ingilizce bilmek, İngilizce ve Türkçe ders verebilecek düzeyde yetkinliğe sahip, en
az 3 yıl sektör tecrübesi olmak.
 
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İşletme DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uzmanlığa sahip olmak, İngilizce ve Türkçe ders deneyimi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli dergilerde
yayın yapmış olmak.
 
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İşletme (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Yönetim Organizasyon Alanında Uzmanlığa sahip olmak, İyi derecede İngilizce bilmek, İngilizce ve Türkçe ders deneyimi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli dergilerde yayın
yapmış olmak.
 
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Lojistik Yönetimi (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 İşletme Fakültelerinin üretim yönetimi ve
/veya mühendislik fakültelerinin endüstri mühendisliği programlarından doktora derecesine sahip veya işletme doktorasına sahip olmakla beraber doktora tezini üretim ve tedarik zinciri konularında yazmış ve bu konuları ders olarak İngilizce
dilinde vermeye yetkin olmak.
 
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Elektronik ticaret, e-ihracat, ihracat, ithalat, yatırım ve teşvik mevzuatı konularında Uzmanlığa sahip olmak, İyi derecede İngilizce bilmek, İngilizce ve Türkçe ders verebilme yetkinliğine sahip olmak. E ticaret, e -ihracat konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli dergilerde
yayın yapmış olmak.
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 Endüstri Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 İnşaat Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.
Yapı Anabilim Dalında uzmanlık veya Hidrolik Anabilim Dalında uzmanlık
yapmış olmak
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 4 Makine Mühendisliği veya Otomotiv
Mühendisliği alanlarından Doktora yapmış olmak
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yazılım Mühendisliği (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 4 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi veya Yazılım Mühendisliği alanlarından Doktora yapmış olmak  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yazılım Mühendisliği (İngilizce) PROF. DR. 1 Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi alanlarından birinden Doçentlik yapmış olmak; yazılım mühendisliği alanında doçentlik sonrasında en az bir SCI dergi
makalesi yazmış olmak
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yapay Zekâ Mühendisliği (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi veya Yazılım Mühendisliği alanlarından doktora yapmış olmak ve yapay zeka, makine öğrenmesi ya da büyük veri işleme alanında deneyim
sahibi olmak
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yapay Zekâ Mühendisliği (İngilizce) PROF. DR. 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi, veya Yazılım Mühendisliği alanında Doçentlik yapmış olmak; yapay zeka, makine öğrenmesi ya da büyük veri işleme alanında doçentlik sonrasında en
az bir SCI dergi makalesi yazmış olmak
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik ya da Genetik Mühendisliği alanlarının
herhangi birinde doktora yapmış olmak
 
EĞİTİM FAKÜLTESİ İngilizce Öğretmenliği DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 İngilizce Öğretmenliği Alanında Doktora Derecesi Sahibi Olmak.  
EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DOÇ. DR. 1 Okul Öncesi Öğretmenliği Alanında veya Çocuk Gelişimi Alanlarından Herhangi
Birinde Doçent Olmak.
 
EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği PROF. DR. 1 Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk
Gelişimi Alanlarından Herhangi Birinde Doçent Olmak.
 
EĞİTİM FAKÜLTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji Alanlarından Herhangi Birinde Doktora Yapmış Olmak  
EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji Alanlarından Herhangi Birinde Doktora Yapmış Olmak. Özel Eğitim Öğretmenliği alanında çalışmaları olmak veya ders verme tecrübesi olmak.  
EĞİTİM FAKÜLTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 Matematik Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.  
EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 Türkçe Öğretmenliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.  
EĞİTİM FAKÜLTESİ Sınıf Öğretmenliği DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 Sınıf Öğretmenliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.  
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora/Sanatta Yeterlilik derecelerinden en az bir tanesini Üniversitelerin İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamlamış olmak.  
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 4 Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora/Sanatta Yeterlilik derecelerinden en az bir tanesini Üniversitelerin İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamlamış olmak.  
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Üniversitelerin Mimarlık Bölümü’nde tamamlamış olmak.  
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık (İngilizce) DOÇ. DR. 1 Doktorasını veya doçentliğini Mimarlık alanında tamamlamış olmak  
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık (İngilizce) PROF. DR. 1 Mimarlık alanında Doçent veya Profesör olmak  
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Dijital Oyun Tasarımı DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerini Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği/Grafik Tasarım/Görsel İletişim Tasarımı/İletişim Tasarımı/ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri/ Yazılım Mühendisliği/Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri/Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği/Bilgisayar Teknolojileri Bölümlerinde tamamlamış olmak, dijital oyun tasarımı alanında deneyim sahibi olmak  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında Doktora eğitimini tamamlamış
olmak.
 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi alanında Doktora eğitimini tamamlamış olmak.  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 Fizyoterapi ve rehabilitasyon veya Tıp- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamış olmak.  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 4 Hemşirelik esasları, Hemşirelikte yönetim, İç hastalıkları hemşireliği, Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği veya Cerrahi hastalıklar/ ameliyathane hemşireliği veya tıp alanlarından Doktora
veya Uzmanlık yapmış olmak
 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Dil ve Konuşma Terapisi DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 Dil ve Konuşma Bozuklukları veya Odyoloji alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak  
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 4 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği, Enformatik, İşletme, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden birinde Lisansını tamamlamış olmak.
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar-Kontrol Eğitimi, Enformatik, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği programlarından birinde Tezli Yüksek Lisansını ve Doktorasını tamamlamış
olmak.
 
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Gastronomi alnında ders verme deneyimine sahibi olmak.
Mutfakta uygulamalı ders vermiş olmak.
 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Radyoterapi DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Tıp veya Hemşirelik Lisans mezunu olmak; Radyoloji/Radyasyon Onkolojisi/Sağlık Yönetimi alanında
Doktora yapmış olmak
 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
Ağız ve Diş Sağlığı DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak  
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Fizyoterapi DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
Lisans Yükseklisans ve Doktora mezunu olmak
 
MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Programcılığı DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden Lisans Yüksek Lisans ve Doktora mezunu
olmak
 
MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret alanlarından birinden Lisans ve mezunu olmak. Aynı alanlardan doktora yapmış
olmak.
 
MESLEK YÜKSEKOKULU Mobil Teknolojileri DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği veya Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği alanlarından birinden Lisans mezunu olmak aynı alanlardan birinden Doktora
yapmış olmak.
 
MESLEK YÜKSEKOKULU Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Üniversitelerin Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, İşletme veya İktisat bölümlerinden Lisans mezunu olmak.
Belgelendirme koşulu ile Lisans eğitimi
sonrası alanında 5 yıl deneyim sahibi olmak.
 
MESLEK YÜKSEKOKULU İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Pilotaj, Mekatronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden Lisans mezunu olmak ve aynı bölümlerden birinden doktora yapmış olmak. İHA (insansız hava aracı)
pilotu lisansına sahip olmak.
 
MESLEK YÜKSEKOKULU Bilişim Güvenliği Teknolojisi DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak.
 
MESLEK YÜKSEKOKULU Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 Hukuk Fakültesi veya Kamu Yönetimi bölümlerinden Lisans mezunu olmak ve bu bölümlerden birinden doktora yapmış olmak.  
MESLEK YÜKSEKOKULU Otomotiv Teknolojileri DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 Makine Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden Lisans mezunu olmak ve bu alanlardan
birinden Doktora yapmış olmak
 
TIP FAKÜLTESİ Anatomi DR. ÖGR.
ÜYESİ
1** Anatomi alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmak
 
TIP FAKÜLTESİ Anatomi DOÇ. DR. 1** Anatomi alanında doçent olmak  
TIP FAKÜLTESİ Anatomi PROF.
DR.
1** Anatomi alanında doçent veya profesör
olmak
 
TIP FAKÜLTESİ Fizyoloji DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1** Fizyoloji alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmış olmak
 
TIP FAKÜLTESİ Fizyoloji DOÇ. DR. 1** Fizyoloji alanında doçent olmak  
TIP FAKÜLTESİ Fizyoloji PROF.
DR.
1** Fizyoloji alanında doçent veya profesör
olmak
 
TIP FAKÜLTESİ Farmakoloji DR. ÖGR
ÜYESİ
1** Farmakoloji alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmış olmak
 
TIP FAKÜLTESİ Farmakoloji DOÇ. DR. 1** Farmakoloji alanında doçent olmak  
TIP FAKÜLTESİ Farmakoloji PROF.
DR.
1** Farmakoloji alanında doçent veya
profesör olmak
 
TIP FAKÜLTESİ Halk Sağlığı PROF.
DR.
1* Halk Sağlığı alanında profesör olmak  
TIP FAKÜLTESİ Halk Sağlığı DR. ÖGR. ÜYESİ 1* Halk sağlığı alanında doktora ve Tıpta Uzmanlık yapmış olmak  
TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon DR. ÖĞR. ÜYESİ 1* Anestezi ve Reanimasyon alanında tıpta
uzmanlık yapmış olmak
 
TIP FAKÜLTESİ Göğüs Cerrahisi DOÇ. DR. 1* Göğüs Cerrahisi alanında doçent olmak  
TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi DR. ÖGR. ÜYESİ 1* Tıp Eğitimi alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak  
TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi DOÇ. DR. 1* Tıp Eğitimi alanında doçent olmak  
TIP FAKÜLTESİ Kadın Hastalıkları ve Doğum DOÇ. DR. 1* Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent olmak  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DOÇ. DR. 1 * Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DR. ÖĞR. ÜYESİ 4 * Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 ** Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış
olmak.
 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ortodonti PROF. DR. 1* Ortodonti Anabilim Dalında Profesör
Unvanı almış olmak, Profesörlük ataması için gerekli kriterleri sağlıyor olmak.
 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ortodonti DOÇ. DR. 1* Ortodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ortodonti DR. ÖĞR. ÜYESİ 3* Ortodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ortodonti DOÇ. DR. 1** Ortodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ortodonti DR. ÖĞR. ÜYESİ 3** Ortodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Pedodonti DR. ÖĞR. ÜYESİ 2** Pedonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi DOÇ. DR. 1* Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi DR. ÖĞR. ÜYESİ 5* Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi DOÇ. DR. 1** Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Protetik Diş Tedavisi DR. ÖĞR. ÜYESİ 5** Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.  
* Türkçe Tıp / Diş Hekimliği
** İngilizce Tıp / Diş Hekimliği
 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/730401

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER