Kocaeli B.B.Başkanlığı'na ait film plato alanı 10 yıllığına kiraya verilecektir

Türkiye 10 Ocak 2021 23:06
Videoyu Aç Kocaeli B.B.Başkanlığı'na ait film plato alanı 10 yıllığına kiraya verilecektir
A
a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALE İLANI

Kocaeli ili, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Sümer Sokak, No:22 (3317 ada,1 parsel) adresinde bulunan 57.160m2 kullanım alanlı arsa ve üzerinde bulunan 20.702 m2 kullanım alanlı bina Film Platosu Alanı  olarak kullanılmak üzere  Aylık 41.900,00-TL +KDV muhammen kira bedeli ve 10 (on) yıl süre ile           20 Ocak 2021 tarihinde saat 10:33’te  KBB Encümen Toplantı Salonunda  2886 sayılı DİK. 35 ve 36. Mad. hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline (1.000,00-TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,
2-Geçici teminat (150.840,00-TL) ve İştirak Teminatı (100.000,00-TL) yatırıldığına dair makbuz aslı,
3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,
4-Film Yapım Şirketi Olduğuna dair Faaliyet Belgesi
5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,
6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,   
7-Noter tasdikli imza  sirküleri / Beyannamesi,
8- Adres beyanı/İkametgâh Senedi,
9-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
*İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 19 Ocak 2021 - Saat:12:30 tarihine kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/721864/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/kocaeli-b-b-baskanligina-ait-film-plato-alani-10-yilligina-kiraya-verilecektir
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER