Kocaeli Başiskele'de 9 katlı otel kompleksi icradan satılıktır

Türkiye 25 Kasım 2021 08:35
Videoyu Aç Kocaeli Başiskele'de 9 katlı otel kompleksi icradan satılıktır
A
a

T.C. KOCAELİ İCRA DAİRESİ 2019/8074 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazın Özellikleri : Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili Başiskele ilçesi Ş.Yeniköy M. İlıca cıvarı 560 ada 1 parsel arsa nitelikli 8.809,87 m2 yüzölçümlü tam hisseli taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde 11/02/2014 tarih ve 1140 yevmiye numarası ile ''Tek Lehine 95,87m2'de irtifak hakkı'' şerhi ve Ankara Batı İcra Dairesi Konkordato Komserliği'nin27/04/2018 tarih 2017/15471 e. Sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile konkordato şerhivardır. TaşınmazBaşiskele Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Ticaret Alanı” kullanımında kalmaktadır. 560 ada 1parsel sayılı taşınmaz 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uygulaması sonucu oluşmuş imar parselidir. Taşınmaz Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde olup yüzölçümü 8.809,87 m2'dir. 560 ada 1 parsel üzerinde 9 katlı betonarme bina bulunmaktadır.560 ada 1 parsel ve üzerindeki 23.06.2011 tarih, 220 sayılı yeni yapı ruhsatı, 31.01.2013 tarih, 170 sayılı tadilat ruhsatı, 08.02.2013 tarih, 54 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunan binadır. Söz konusu bina Başiskele Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde incelenen kat irtifakına esas mimari projesine göre; bodrum kat + zemin kat+ 7 normal kat + çatı katı olmak üzere toplam 10 katlı olarak projelendirilmiş olup bodrum kat + zemin kat + 7 normal kat olmak üzere toplam 9 katlı olarak inşa edilmiştir. Binada; sığınak, açık ve kapalı yüzme havuzu, termal havuzlar, toplantı ve konferans salonları, düğün ve özel etkinliklerin yapıldığı büyük salon, 57 araçlık otopark ve toplam 164 odası bulunmaktadır. Bina girişi kuzeydoğu cepheden verilmiştir. Konu taşınmazın dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalı vaziyettedir. Merdivenleri, merdiven sahanlıkları ve giriş holü seramik kaplı, merdiven korkulukları alüminyum doğrama olup girişi fotoselli alüminyum çerçeveli cam kapı ile sağlanır. Binada asansör bulunmakta olup ortak kullanım alanlarının tavanları dekoratif amaçlı kartonpiyer ile kaplanmış durumdadır. Söz konusu binanın mimari projesine göre toplam inşaat alanı 17.980,00 m2 olup 389 m2 alanlı çatı katının inşa edilmemesi sebebiyle değerlemede toplam inşaat alanı 17.591,00 m2 olarak dikkate alınmıştır. Yerinde yapılan incelemesine göre zeminleri kısmen seramik kaplı kısmen de halı kaplı, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Oda zeminleri halıfleks ile kaplı, duvarları duvar kağıdı ile kaplanmıştır. Islak hacimler zeminden tavana kadar seramik kaplıdır. Vitrifiye ve armatürler takılıdır.
Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili Başiskele ilçesi Ş.Yeniköy M. Avrakdere Mevki 560 ada 2 parsel arsa nitelikli 1.085,62 m2 yüzölçümlü tam hisseli taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde Ankara Batı İcra Dairesi Konkordato Komserliği'nin27/04/2018 tarih 2017/15471 e. Sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile konkordato şerhivardır. Taşınmaz Başiskele Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Ticaret Alanı” kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları Ayrık yapı nizamı, kat adedi 2 kat olarak belirlenmiştir. Taban Alanı Katsayısı (TAKS) - 0,30, Kat Alanı Katsayısı (KAKS) — 0,60 ve çekme mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre ve yan bahçe min. 3,00 metredir. 560 ada 2 parsel sayılı taşınmaz 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uygulaması sonucu oluşmuş imar parselidir. Taşınmaz Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde olup yüzölçümü 1.085,62 m2'dir. Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ş. Yeniköy Mahallesi, 560 ada 2 parsel üzerinde otopark alanı ve sundurması bulunmaktadır. Kıymet takdiri istenen taşınmaz, 560 ada 2 parsel ve üzerindeki yapıdır. Parsel üzerinde bulunan sundurma çelik konstrüksiyondan inşa edilmiş olup brüt 78,00 m2 alanlı olarak inşa edilmiştir. 560 ada 2 parsel üzerinde bulunan otopark, 560 ada 1 parsel üzerinde bulunan otel tarafından kullanılmaktadır.
Taşınmazlar yerleşim olarak, Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, Mine Çiçeği Sokak, Dış kapı No: 1 posta adresinde yer almaktadırlar. Tarif olarak; Taşınmaz Başiskele Belediyesinin 4.620 metre batısında, Kocaeli Adliyesinin 8.300 metre güneybatısında, D-130 Karayolunun 520 metre güneyinde konumludurlar. Taşınmazlar meskun mahalde konumlu olup çevresinde 3-4 katlı konutlar, siteler, Kocaeli Üniversitesi Teknopark, sosyal tesisler, müstakil evler ve boş parseller bulunmaktadır. Taşınmazlar yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsellerin topografik yapısı eğimsiz olup zemin parametreleri inşaat yapımına uygundur. Söz konusu parseller geometrik olarak çeşitkenar formdadır.
Adresi :Kocaeli İli Başiskele İlçesi Yeniköy Merkez Mahallesi Mine Çiçeği Sokak Dış Kapı No:1 Başiskele/KOCAELİ

Yüzölçümü : 9.895,49 m2 (iki taşınmazın toplam yüzölçümüdür. Ayrı ayrı yukarıda belirtilmiştir.)

İmar Durumu : Yukarıda belirtilmiştir.

Kaydındaki Şerhler : Yukarıda belirtilmiştir.

Kıymeti : 69.301.359,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 13/01/2022 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 09/02/2022 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Kıymet takdiri/bilirkişi raporlarında 560 ada 1 parseldeki otelin girişi ve otoparkının 560 ada 2 parselde yer aldığı bu sebeple 560 ada 2 parseldeki otoparkın 560 ada 1 parseldeki otelin bütünleyici parçası olduğu, ekonomik bütünlük arzettiği tespit edilmiş olduğundan iki taşınmazın birlikte satılacağı ilgililerin bilgilerine rica olunur.

7- İş bu satış ilanı İİK. 127 maddesi gereğince tebliğ yapılamayan ilgililere tebliğ hükmündedir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8074 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/11/2021
(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/887875/emlak/turistik-tesis/kocaeli-basiskelede-9-katli-otel-kompleksi-icradan-satiliktir
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
duyurular DUYURULAR