Köktaş, Meclis Genel Kurulunda konuştu

Türkiye 11 Aralık 2020 08:00
Videoyu Aç Köktaş, Meclis Genel Kurulunda konuştu
A
a

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin üçüncü turunda Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adına Meclis Genel Kurulunda konuşmasını gerçekleştirdi

AK Parti Samsun Milletvekil Fuat Köktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Görüşülmekte olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza bağlı olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Bütçesi üzerine Grubum adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu ve Aziz Milletimizi Saygıyla Selamlıyorum. Değerli Milletvekilleri; Dünyada Nüfus artışı, Sanayileşme, Teknolojik gelişme ve üretim gücü faktörlerinin birleşmesi, Enerji ve hammaddeye olan talebi artırmaktadır. Enerji ve tabii kaynaklar, toplumun refah seviyesine ve ülkelerin kalkınmasına doğrudan etki eden önemli unsurlardandır. Gelişen ekonomisi ile ülkemiz, Enerji talebi sıralamasında dünyada üst sıralarda yer almaktadır. Diğer taraftan üretici ve tüketici bölgeler göz önüne alındığında, Jeopolitik ve Jeostratejik konumumuz enerji sektöründe önemimizi giderek artırmaktadır. Sektöre ilişkin dünyadaki bu hızlı değişim sürecini yakalamak ülkemiz adına hayati önem taşımaktadır. Arz güvenliği yanında, kurumsal ve sektörel gelişmenin Ar-Ge, inovasyon ve verimlilik çerçevesinde sağlanması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla Enerji, Nükleer ve Tabi kaynaklara yönelik çalışmalar etkin bir şekilde yürütülmektedir.
Bu doğrultuda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza bağlı olarak Ar-Ge faaliyetleri yürütmekte olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) kurumlarımız 28 Mart 2020 tarihinde yayımlanan 57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TENMAK çatısı altında yeniden yapılandırılmıştır. Enstitüye dönüştürülen kurumlarımızın Ar-Ge çalışmalarına ilişkin teknolojik ve uzmanlık altyapılarının, birikimlerinin, mevcut laboratuvar ve tesislerinin ortak kullanılması ve bu suretle Ar-Ge çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.
AK Parti Hükümetleri döneminde Milli Enerji, Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde, Enerji Bakanımızın yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli destekleri ile dışa bağımlılığı azaltma çalışmalarına hız vererek büyük ölçüde başarılı olmuştur. Başta Bor Madeni olmak üzere madenciliği yapılandırarak ihracatımız artırılmıştır. Pandemi döneminde gördük ki Bor Madeni, sadece sanayide kullanılan maden değil, Hijyen ürünleri açığını kapatmak üzere Deterjan ve Dezenfektana kadar günlük hayatımızda kullandığımız zenginliğimizdir. Sanayide hammaddeye duyulan dışa bağımlılığın azaltılması için Nadir Toprak Elementleri ve diğer Kritik Elementlerin yerli kaynaklarımızdan elde edilmesine yönelik AR-GE faaliyetleri yapılmaktadır. 20 Ağustos 2020 tarihinden itibaren TENMAK çatısı altında faaliyet göstermeye başlayarak yapılandırılan kurumlarımız, 2020 yılında, belirlemiş oldukları hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
TENMAK, bünyesindeki Enstitüler ile birlikte Enerji, Nükleer ve Tabii kaynaklar alanında;
• Ülkemizin İnovasyon ihtiyacını karşılayacak ve araştırmacılara bilimsel ortam temin edecek,   
• Kamu kurum ve kuruluşlarımız, Üniversitelerimiz ve Sanayi kuruluşlarımız ile koordinasyon ve işbirliği sağlayarak AR-GE faaliyetleri yürütecek ve destekleyecek,
• AR-GE faaliyetleri neticesinde geliştirilen ürünlerin Ticari değere dönüştürülmesi ve geniş şekilde kullanılması amacıyla çalışmalar yapacak,
• Öte yandan, Radyoaktif atıkların yönetimine ve ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesine yönelik faaliyetler yürütecektir.
TENMAK’ ın Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Sözlerimi tamamlarken 2021 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, Genel kurulu saygıyla selamlıyorum."    Haber Merkez
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER