Konya Çumra'da 11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak

Türkiye 3 Mart 2021 20:04
Videoyu Aç Konya Çumra'da 11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
A
a

T.C. ÇUMRA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZINİHALENİNS.NOTAŞINMAZ NOİLÇESİMAHALLE MEVKİİCİNSİPAFTA ADA PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ  (M2)HAZİNE
HİSSESİ (M2)
İMAR DURUMUTAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)TARİH SAATİ142120105935ÇUMRAARIKÖREN-ARSAN29B04D3C16515.695,485.695,48AYRIK-KONUT ALANI171.000,0051.300,0016.03.202110:00242120105933ÇUMRAARIKÖREN-ARSAM29B04D3C16315.994,015994.01AYRIK-KONUT ALANI179.850,0053.955,0016.03.202110:20342120105913ÇUMRAARIKÖREN-ARSAM29B04D3C14316.629,446.629,44AYRIK-KONUT ALANI198.900,0059.670,0016.03.202110:40442120105912ÇUMRAARIKÖREN-ARSAM29B04D3C14215.164,935.164,93AYRIK-KONUT ALANI155.000,0046.500,0016.03.202111:00542120105911ÇUMRAARIKÖREN-ARSAM29B04D3C14114.128,794.128,79AYRIK-KONUT ALANI123.900,0037.170,0016.03.202111:20642120105909ÇUMRAARIKÖREN-ARSAM29B04D3C13915.177,855.177,85AYRIK-KONUT ALANI155.500,0046.650,0016.03.202111:40742120105908ÇUMRAARIKÖREN-ARSAM29B04D3C13815.246,415.246,41AYRIK-KONUT ALANI157.500,0047.250,0016.03.202112:00842120105907ÇUMRAARIKÖREN-ARSAM29B04C4D13715.836,305.836,30AYRIK-KONUT ALANI175.100,0052.530,0016.03.202113:00942120105897ÇUMRAARIKÖREN-ARSAM29B04D3C12715.528,005.528,00AYRIK-KONUT ALANI166.000,0049.800,0016.03.202113:201042120105896ÇUMRAARIKÖREN-ARSAM29B04D3C12615.149,005.149,00AYRIK-KONUT ALANI155.000,0046.500,0016.03.202113:401142120105898ÇUMRAARIKÖREN-ARSAN29B04C4D12816.727,276.727,27AYRIK-KONUT ALANI201.900,0060.570,0016.03.202114:001-Yukarıda özellikleri belirtilen  taşınmazların   2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı,hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çumra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği  odasında  dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. (İzzetbey Mahallesi Hallit Oflaz Caddesi Hükümet Konağı Kat :3  Çumra Milli Emlak Şefliği 42500 Çumra/Konya)2-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.4-Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. 5-Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere
 taksitlendirme yapılabilecektir.6-Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.7-İhaleye katılabilmek için isteklilerin;a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve
 teyit yazısının da ibrazı gerekir.)d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2021 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.8-İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.9-Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.10-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.11-Gecici Teminatlar Çumra Ziraat Bankası Çumra Malmüdürlüğü IBAN :TR 5200 0100 0265 0000 1000 5604 numaralı hesaba yatırılacaktır.12-İhaleye katılabilmek için isteklilerin; 17.09.2020 tarihli 102 nolu Konya İl Umumi Hıfzısssıhha Kurul Kararı gereğince Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile ihaleye katılabilecektir.. İLAN OLUNUR.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/749259/emlak/arsa/konya-cumrada-11-adet-konut-alani-imarli-arsa-ihaleyle-satilacak
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER