Yazar

isadogan08@hotmail.com

6 makale bulunmakatadır

ADALET VE ZULÜM

06:27 - 11 Eylül 2019

+A

-A

Bütün varlık alemi ve insanlık için en önemli şey adalettir. Adaletin karşıtı zulümdür. Yüce Allah’ın Kur’an’da da belirttiği gibi felakete uğrayan kavimlerin başına gelenlerin tamamı yaptıkları zulüm ve adaletsizlik yüzündendir. Hiçbir şey ve hiçbir kimse başkasına zulüm ederek ve başkasının hakkını gasp ederek varlığını devam ettiremez. Onun için zulüm ile abat olunmaz denilmiştir.
Adalet ve zulüm Habil ile Kabil gibidir. Biri varsa öteki yoktur. Özellikle insanoğlu zulme elverişli olarak yaratılmıştır. Bu yüzdendir ki İnsanların en kolay yaptıkları şey zulümdür. Tarihte ve günümüzde varlık alemine ve insanlık tarihine baktığımızda saadet asırları dediğimiz Peygamberler devri hariç, hep zulüm görmüşüz ve tarih kitaplarında okuduğumuz tek şey savaş, katliam ve zulüm olmuştur.
Kur’an’da insanın yaratılışından ve fıtratından bahseden ayetlere baktığımızda insanın menfaatçi, çıkarcı, egoist, zalim, hain ve fasık olarak yaratıldığından bahsedildiğini görürüz. Onun içindir ki insan kötülük yapar, haksızlık yapar fakat adalet yapamaz.
Günümüzdeki insanın ve toplumların tarihteki insan ve toplumlardan farkı yoktur; hatta adalet ve hakkaniyet açısından çok daha kötü durumdadır. Yaşadığımız dünya düzeninde başta Amerika ve İsrail olmak üzere bazı süpergüçler egoist, çıkarcı, hain ve zalimce tutum ve davranışları yüzünden dünyayı yaşanmaz hale getirmişlerdir. Bunların insanlara ve varlık alemine yaptıkları zulümleri madde madde saymaya gerek yoktur. Peygamberlerin öğretilerinden ve Allah katından getirdiklerinden anlaşıldığı kadarıyla Yüce Allah yarattığı her varlığa, varlığını devam ettirecek imkanı ve rızkı vermiş olduğu halde başta Amerika ve İsrail olmak üzere bir takım devletler ve süpergüçler takip ettikleri çıkarcı, sömürücü siyaset ve politikalarıyla Yüce Allah’ın, yarattığı bütün varlıklara ve insanlara eşitçe, hakça ve adilce taksim ettiği rızkı ve maddi olanakları kendi ellerinde toplamışlar ve diğer insanlara rızık verir ve rızık alır konuma gelmişlerdir.
Tarihten haberi olmayan yada tarihten ders almayan bu zalim milletler ve ortakları bu şekilde ancak zulüm ve haksızlıkla diğer toplumları ve diğer insanları saf dışı bırakarak ve onları yok ederek baki kalacaklarına inanırlar. Kur’an’da ve tarihteki örnekleriyle bunun böyle olmadığı ve böyle olmayacağı açıktır.
Aslında bu konuyu işlemekteki asıl maksadım insanların yaratılışı itibari ile zalim olduğunu, hain olduğunu ve asla adil olmadığını; Kur’an’da insan için “Ne kadar zalimdir ve ne kadar haindir ve ne kadar fasıktır ve ne kadar çıkarcıdır” gibi ifadeler kullanılırken; “Ne kadar adildir” ve benzeri olumlu ifadeler kullanılmamıştır. Tabiatı ve fıtratı itibariyle zulmü çok iyi bilen insanoğlu adalet hakkında son derece cahil ve bilgisizdir. Zulüm hem zalimi hem de mazlumu yok edicidir; o hep yok edicidir. Bu yüzden Allah varlığın ve mahlukatın devamı için peygamberlerini ve kitaplarını göndermiştir. Onun içindir ki adalet, insan eline ve insan vicdanına asla bırakılmamalıdır. Bu yüzdendir ki Allah’ın hükmü ile hükmetmeyenler adil yaşayamadıkları için mevcudiyetlerini devam ettiremezler. Onun içindir ki tarihte pek çok milletler ve medeniyetler munkariz olmuş yani yok olup gitmiştir. Adaleti insan eline ve insan vicdanına bırakan toplumlar tarihte ve günümüzde hem başkalarına hem de kendilerine zulüm etmiş insanlar ve toplumlardır. Eğer Müslümanlar tarihte ve günümüzde Allah’ın hükmü ile hükmetselerdi bugün başta Amerika ve İsrail olmak üzere Müslümanlara ve insanlığa kan kusturan milletler ve süpergüçler olmayacaktı.

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

HAVA DURUMU