Yazar

serdaroktav@gmail.com

713 makale bulunmakatadır

GÜZEL BİR MOZAİK… (1)

12:01 - 19 Eylül 2018

+A

-A

Bu sütunlarda, okurlarımızın ve bazı yazarların yazılarına da yer veriyoruz. Güzel bir mozaik oluşuyor.
Eğitimci-Yazar Ömer Yıldız’dan anlamlı bir yazı…
*****
Sayın Yıldız, yazısında “Kur’an anlayışına dönmek:Ama Hangi Kur’an?
Elif Lam Mim. Zalikel-Kitab-u La Raybe Fih. Hudel-lil Muttekin…(Bakara:1-2) ‘’ Elif Lam Mim. İşte bu kitab,hiç kuşku yoktur. Allah’tan sakınanlara yol gösterir’
Kur’an-a dönelim, Kur’an İslam’ı der dururuz. İyi de hangi Kur’an yani hangi Kur’an anlayışına döneceğiz. Kur’an/Vahiy dinsiz bir topluluğa/kavme gönderilmemiştir. Dinlerini atalarından gördükleri şekilde yaşayan hatta fanatik derecede dinlerini/ tanrılarını savunan, tanrılarına laf söylenilmesine katlanamayan ve hakaret sayan bir topluma vahiy inmiştir ‘İşte böyle: Biz senden önce hangi beldeye bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içinde şımarmış seçkinleri hep şunu söylediler: ‘Biz atalarımızı geleneksel bir inanç üzerinde bulduk; Şu halde bize düşen onların izini takip etmektir’ (Zuhruf:23) ‘(Yönetici seçkinler) dediler ki: Sen, bizi atalarımızı üzerinde bulup izlerini takip ettiğimiz yoldan çevirmeye ve bu şekilde kendinize ülkede iktidar yolunu açmaya mı geldin? Fakat biz, her ikinize de asla inanacak değiliz’ (Yunus:78)
*****
Atalarının dinini temel alan düşünce yapıları; Yaşanılan ortam, aile yapısı, arkadaş gurupları, Din adına ortaya çıkan akımlar ve fikirlerdir. Atalar Dinine bağlılık; İnsanları haktan uzaklaştıran, insanları ateşe çağıran bir gelenektir. Allah’a gelin denildiğinde; “Biz atalarımızı bu yol üzere bulduk” demelerinin sebebi budur. Geleneğe bağlılık… Bilimden eğitime, ekonomiden adalet sistemine kadar her konuda, geçmişte uygulanan kuralların devamından yana olan bu kişiler, vahyin getirdiği akılcı ve adaletli düzene karşı çıkmışlardır. Ölçü olarak çıkarlar, alışkanlıklar ve gelenekler esas alınmıştır. Bu karanlık anlayışlar, günümüzde Kuran anlayışına giden yolda en büyük engeldir. Emeviler döneminden itibaren Kur’an anlayışı iktidar anlayışlarına uygun şekilde entegre edilmiş, böylece saray dini ortaya çıkmıştır. Kur’an-ın “ atalar dini” olarak anlattığı anlayış günümüzde de devam etmektedir.  Gerçekten de Kur’an-dan uzaklaşmış kişilerin takip ettikleri yol atalarının yoludur. Yaşadıkları din, atalar dini ve onlar atalarının yanılmaz olduğunu en doğru yolda olduklarına inanmış ya da inandırılmışlardır. Kur’an-dan çok , atalarının kitaplarına rağbet ederler, Kur’a-nı ise kutsadıkları Pazartesi ve Cuma geceleri okurlar. Asla okudukları ayetlerin kendilerini neye davet ettiğine bakmazlar. Zira ataları, şeyhleri, hocaları ve üstadları kendilerine yetmektedir. Atalarına bağlılıkları o derece üst perdededir ki onların hayat tarzlarını kendilerine örnek alır, söyledikleri ne uyulması gereken bir doğma olarak sorgulamasız kabul ederler. Onlarda yanlış yoktur. Eğer bir yanlışlık varsa o bizden kaynaklıdır.
Bu bağlılık o kadar güçlüdür ki, bu yolun yanlış olduğunu ve atalarının şirk üzere olduğunu onlara anlatan kişileri de red ederek ehlisünnet düşmanı ilan ederler . Kur’an durumu ne güzel açıklar bize.‘’ Onlara, “Allah'ın indirdiğine uyunuz” dendiğinde, “Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler. Ya ataları akıllarını kullanamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler de mi?’’ (Bakara:170) ‘’Uyarıcı dedi: "Peki, ben size, atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha iyi yol göstereni getirmiş olsam da mı?" Dediler: "Doğrusu, biz seninle gönderilen şeyi tanımıyoruz/ kâfir olanlarız." (Zuhruf:24) Kur’an anlayışına dönüş de, öncelikle bize öğretilen Kur’an-dan beslenmeyen anlayışlara karşı neler yapacağız? Önce aşağıda sıralamaya çalıştığım sorulara samimi cevaplar bulalım.
1-Kur’an-ı bir ritüel, ayin ve ölüler kitabı olmaktan kurtaracak mıyız?
2-Yaşamdan uzaklaştırılarak hikaye, masal, şifre, keramet ve eskilerin masallarına, ayin metni haline dönüştürülmüş Hikmetli Kitabı hayatımızın merkezine alacak mıyız?
3-Bir hatim sonucu, ölülere rahmet, dertlilere derman, hastalara şifa ve borçluların borçlarını ödeyen Kur’an anlayışından fakirliği, yoksulluğu gideren, köle ve cariye anlayışını yıkan, kadınların ve mazlumların (kimliğine ve inancına bakmaksızın) haklarını koruyan Kur’an anlayışına yol alacak mıyız?
4-İçinde okunmuş YASİN’lerin muskalandığı, eşimize ve işimize karışmayan, okunup türbelere üflenen evin en üst köşesine asılan, abdestsiz ve destursuz dokunulamayan, bizim anlayamadığımız ama birilerinin bize anlatmakla kendilerini yükümlü tuttuğu Kur’an anlayışından hayatımıza dokunan Kur’an anlayışına yol verecek miyiz? “Diri olanı uyarsın ve inkârcılar üzerine söz hak olsun diye indirilmiştir.” (Yasin :70) “Açık delillerle, kitaplarla gönderdik. Sana da bu zikiri / Kur'an'ı vahyettik ki, kendilerine indirileni insanlara açık seçik bildiresin de derin derin düşünebilsinler.” (Nahl:44)
5-Kur’an-ı herkes anlamaz diyenlere karşı: ’ Biz her peygamberi yalnızca kendi kavminin diliyle gönderdik ki, mesajı onlara açık ve net olarak iletsin. Bundan sonradır ki Allah isteyenin sapmasını dileyecek, isteyeni ise doğru yola yöneltecektir: Zira her işinde mükemmel olan, hükmünde tam isabet kaydeden O'dur’ (İbrahim:4) “Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık.” (Zuhruf:3)
Ayetlerini okuyarak Kuran’la aramıza giren engelleri aşacak mıyız?
Yukarıda sıralanan sorulara cevabımız: Hattatların güzel yazılarıyla cami duvarlarını süsleyen, güzel sesli hafızların ses tellerine hapsedilen, ölülerin ruhlarına ithaf edilen, ’’Öldürülmüş Kur’an’’ mı yoksa ‘yaşayan Kur’an’ mı istikametinde olacaktır? ‘Bu Kur'an, insanların kalp gözlerini açacak ışıklardan oluşur. Gereğince inanan bir toplum için de bir kılavuz ve bir rahmettir o’ (Casiye:20)  ‘Oysaki o Zikir/Kur'an âlemler için bir öğütten başka şey değildir’(Kalem:52) İslam’ın evrensel olma iddiasını taşıyarak, ’insanlar anlamaz ki’ demeden ‘ Kur’an anlaşılır’ ve daha iyi anlayan yetişene kadar çapa/ gayret üzerinde olacağım. ‘Ummul-Kitap’ yani ana kitaba/ yaşayan kitaba döneceğiz. Anlamak ve anlayış… Kur’an-ın bizden istediği” demiş…
*****
Herkese hayırlı, huzurlu, mutlu, sağlıklı, başarılı, bereketli, müreffeh günler diliyorum.
                                                                                                             Devamı yarın…/…

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...