Yazar

serdaroktav@gmail.com

1001 makale bulunmakatadır

HOŞ BİR YAKARIŞ…(1)

06:51 - 28 Şubat 2020

+A

-A

Okurumuz, Eğitimci- Yazar Ömer Yıldız yazmış…                
 Yıldız, yazısında  “REGAİB KANDİLİ İMİŞ …(!) Üç aylar geldi ya... Kimine göre bağışlanma ve arınma mevsimi...Kimine göre de ha gelmiş ha gelmemiş. Öncelikle şunu belirteyim de üzerimde HAK ve yük kalmasın. Üç aylar dediğimiz hadise Kur'an'da ve sahih sünnette var olan ve Allah Rasulunun yaşadığı ve sahabe/dostlarına yaşamalarını tavsiye ettiği bir hal değildir. ‘ Allah’ım ! Bize Recep ve Şaban'ı mübârek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır’ duası  hoş bir yakarıştır. Bu hadisin isnadı zayıftır. Hadisin ravisi Ziyâd en-Numeyri zayıftır. Yahya b. Main onun zayıf olduğunu belirtmiştir. Kutübi Sitte adıyla bilinen altı hadis kitabında ve İmam Malik’in ‘MUVATTA’ında da yer almamaktadır. Hicri 1. ve 2. Yüzyıllarda bilinmeyen bu dua/hadis hicri 2. Asırdan sonra İmam Ahmet b. Hanbel’le gündeme gelmiştir. İmam Ahmet b. Hanbel tek senede de dayansa ‘hadis’ diye Peygambere atfedilen her sözü toplamıştır. Şunu da bilelim ki, topladığı milyonun üstünde ki hadislerin dört yüz binin üzerinde hadisi elemiştir.
******
Recep ayı ile ilgili ortaya atılmış sözler tamamen uydurma rivayet/anlatılardır. Bunlardan ‘ Recep Allah’ın, Şa’ban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır’ sözü hiçbir sahih hadis kaynağında yoktur. İbn-i Kayyum el-Cevziye, İmam Suyuti ve İmam Şevkani uydurmadır derken, sadece imam Acluni Keşfu’l Hafa’sında yer verir. Recep ayında müşrikler oruç tutarlar, putlarının önünde ‘kurban’larını keserlerdi. Ve Muhammed (as) bu geleneği yasaklamıştır. Recep ayını kutsayan/yücelten sözler tamamen uydurmadır.  Kur'an'da ve sünnette (veda haccında irad edilen veda hutbesinde yer alır) hürmet edilmesi gereken dört aydan söz edilir ki, bunlar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları...’Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır.
****
Eskimez din işte budur. Artık o aylar içinde benliklerinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekûn savaşın. Şunu bilin ki, Allah, takva sahipleriyle beraberdir’  ‘Aylara yapılan ilave, olsa olsa küfre yapılmış bir ilavedir. İnkarda direnenlerin çarpıtma yöntemidir bu. Allah'ın haram kıldığı ay sayısına denk getirmek amacıyla bu uygulamayı bir yıl serbest bir yıl yasak sayıyorlar ve işte bu şekilde Allah'ın yasakladığını meşru görüyorlar. Kötü fiilleri onlara pek cazip göründü, kaldı ki Allah inkara batan bir toplumu doğru yola yöneltmez’ (Tevbe:36-37) “Haram Aylar” da insanların güven içinde Hac ibadetini yapabilmeleri için “Haram ayları”yla ilgili hükümler ta Hz. İbrahim(a. s. ) zamanında konulmuştur. Hz. İbrahim(a. s. ) ve oğlu Hz. İsmail(a. s. ) den bu hükümleri alan halk onları devam ettirmiştir. Bu sebeple Cahiliye dönemi Arapları da haram aylar girdiği zaman bunların kutsallığına karşı gösterilmesi gereken saygının bir işareti olarak savaştan ve her türlü saldırıdan kaçınırlardı. Haram aylar cahiliyede bir gelenekti. Hacc mevsimini savaşsız geçirmek için kullanırlardı. Cahili Araplar bu ayları ticaretlerini sağlıklı yapabilmek ve putlarına daha fazla zaman ayırabilmek için kullanıyorlardı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sorular geliyor zaman zaman ‘Hocam bu REGAİB kandil gecesinde kaç rekat namaz kılalım, camiye gidelim mi, kaç sayfa KUR’AN okuyalım, bize bu geceye özel dua söyler misiniz, nasıl bir ibadet yapmalıyım da ALLAH benden razı olsun…Sorular böyle uzayıp gidiyor’ ben de o kardeşlerime  diyorum ki: Size, sizin saydıklarınızdan daha kazançlı ama nefsinize ya da cebinize ağır gelecek kazanç yolları göstereyim mi? Lütfen ALLAH aşkına şunları yapın: 1-Öncelikle yetim çocukları bulun ve onlara yedirin, giydirin. Değişik bir ‘zaman’ geçirmesini sağlayın. 2-Yoksullara, güçsüzlere, yolda kalmışlara yokuşta kalmışlara (fekku regabeh) katıl, onlarla bir geçe geçir.
 3-Evinde sobası yanmayanları ve tenceresi kaynamayanları ara, bul ve mutluluğunu onlarla paylaş.
4-Mazlumların duasına katıl…“Mazlumun bedduasından, ahından ve yetimin gözyaşlarından sakının. Çünkü insanlar rahat uykuda iken onlar dert, sıkıntı, üzüntü içindedirler” (Buhari)
5-Kur’an’ın  mesajına açık ol. Kur’an’a başlarken ‘taşlaşmış şeytandan ALLAH’a sığın…’(Nahl:98) Ortalığı bir temizle ve kendini arındır. Buna ‘aklın abdest alması’ denilir. Euzu billahimineş-şeytanir-racim, Bismillahir-rahmanir-rahim yani  ruhen ve bedenen bir ‘hale’ girmek…Yoksa Kur’an dudaklarda kalır kalbe işlemez.      
Cumamız mübarek olsun…        
                                                                                                                 Devamı yarın…/…
 
           ,
                                 
                                                                                                                   
         

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

HAVA DURUMU