HİZMET ANLAYIŞIMIZ VE İLKELERİMİZ…(2)

Tarih: 6 Ağustos 2022 06:54
HİZMET ANLAYIŞIMIZ VE İLKELERİMİZ…(2)
(Dünden devam)
İnsanlara selam ver, gülümse, yakınlaş...” Sen onlara Allah’ın rahmetiyle güzel davrandın. Eğer onlara katı davransaydın yanından çekilip giderlerdi.” (Al-i İmran:159)
  7- Hakikatin yolcusu ol: İnsanlara hoş gelebilecek- gerçek olmayan-rivayetler üzerinden hareket ederek anlatımlara girme. Reçeten Kur’an ve sahih sünnet olsun. Hakikati anlat, hakikati göster. Tevhidin mühendisi ol. İşin hakikatle olsun. Irkçılıkla, grupçulukla düşünce dünyanı fırka fırka ayırma. Her grup / fırka kendini haklı ve kendini kurtulmuş bilir. Kendi yanındakini muteber kabul eder. Bu durum da hakikatin perdelenmesine yol açar. “ Dinlerini parçalara bölen (mezhepleri din edinmek) gruplara ayrılan ve her grubun yanındaki ile böbürlendiği kimselerden olmayın.” (Rum :32) “ Dinlerini parça parça edip fırka fırka olanlar yok mu, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır...“(En’am:159) “ Derken, aralarında dinlerini çeşitli kitaplara parçalayıp böldüler. Her grup kendi yanlarında bulunan ile yetinip sevinmektedir.” (Şuara:53)
*****
 8- Sabırlı, örnek ve temiz ve uyanık olmalısın: Yüce Rabbimizin “...kalk, uyar! Rabbini büyükle, elbiseni tertemiz tut. Pislikten kaçın, verdiğini çok bularak başa kakma, Rabbin için sabret.” (Muddessir:2-7) emri ilken olmalı. Üzüm üzüme baka baka kararır misali insanlarda birbirinden etkilenirler. “Körükçünün yanında oturan körüğün pis kokusundan, misk satanın yanında oturanda MİS kokusundan istifade eder.” (Hz. Muhammed sav) Sevginle saygınla insanlara yüreğinden bak. Sen insanları sevki, insanlarda seni sevsinler. Öyle ki; seni öldürmek için yola çıkan huzurunda dirilsin. Hz. Ömer misali... Giyiminden kuşamına kendini temiz tut, Allah’ın “muhid” ismi gereği çevreni arındır. Namazla ve sabırla Allah’tan yardım dilen. “Ey iman edenler/ Allah’ın güvenini kazanmış olanlar! Sabır ve namaz ile yardım isteyin. ALLAH sabredenlerle beraberdir.” (Bakara:153) Herkes uyurken sen uyanık olmalısın. Geceleri kalkıp yavaş yavaş, anlayarak Kur’an oku. “...yavaş yavaş, güzel güzel anlayarak Kur’an oku.” ( Müzzemmil:4)
 9- İnancında sebat et/ diren: İnanmak ve inancını tüm şeytani hilelere karşı korumak güç iştir. İstanbul’un fethi için bir FATİH, Süleymaniye'nin inşası için Mimar SİNAN beklenmemeli. Her anın Fatih’i ve Mimar Sinan’ı hazır olmalıdır. Fatihler ve Mimar Sinanlar çağrıldığında “ben buradayım, biz buradayız” diyecek gençler yetiştirmelisin. Efendim bu çok zor! Diyerek seni yolundan/ istikametinden alıkoyacaklardır. Sen eğer yüreğini ortaya koymuşsan direnmelisin. Zor niçin zordur, bilir misin? Başarmak için. Her zorlu iş iradeyi kamçılar, insanı başarmak için yüreklendirir. “Asla üzülme ALLAH bizimledir” fermanına sarıl. La tahzen, innellahe meana...(Hz. Muhammed sav mağarada Hz. Ebu Bekr’e söylemiştir.) Zoru anlat ve zoru başarmayı öğret, ki pes etmesinler/ yılgınlık göstermesinler. Şunu sürekli haykır: “Ey insanlar! Yeni dünyada tembelliğe ve öğretilmiş çaresizliğe yer yok. Ayağa kalk ve direnişe katıl. Zafer inananların ve canını ALLAH’a cennet karşılığında satanlarındır.”
*****
  10-Tarihi misyonunu bilmek: İnsanlara tarihin kendilerine yüklediği misyonu bilmek zorunda olduklarını anlatacaksın. En zor şartlarda küllerimizden nasıl doğduğumuzu, tarihteki öncülüğümüzü ve önderliğimizi anlatarak TARİH bilincini yeniden yeşertmeliyiz. Başka toplulukları alaya almadan, küçümsemeden düşülen bu cendereden çıkmanın yollarını ortaya koymalıyız. Yeryüzündeki ve ahiretteki cennetimiz, yetiştireceğimiz bilinçli, şuurlu insanımızdır. Tarih ve gelecek yeniden bizi bekliyor. Sen hazır mısın?
******
Herkese hayırlı, huzurlu, mutlu, sağlıklı, başarılı, bereketli, müreffeh günler diliyorum.
GÜNÜN SÖZÜ: YAĞMUR İYİLERİN ÜZERİNE DE YAĞAR, KÖTÜLERİN ÜZERİNE DE…(Erdoğan TERZİ)
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gazetearena.com/makaleprint/hizmet-anlayisimiz-ve-ilkelerimiz--2-/