Milli Emlak 16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır, 12 adet taşınmazı kiraya verecektir

Türkiye 12 Şubat 2021 21:13
Videoyu Aç Milli Emlak 16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır, 12 adet taşınmazı kiraya verecektir
A
a

İLAN BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUDAĞ VE ERTUĞRULGAZİ EMLAK MÜDÜRLÜKLERİNDEN

                                                                               -1-
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No


İli


İlçesi


Mahallesi


Cinsi


Ada


Parsel


Yüzölçüm (m²)

Hazine Hissesi (m²)


İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bursa

Nilüfer

Çalı

Arsa

6455

6

301,77

6305/30177
(63,05 m²)

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır

94.575,00

23.643,75

02/03/2021

10:30

2

Bursa

Nilüfer

Çalı

Bahçeli Ev ve Arsası

6455

7

301,77
8963/30177
(89,63 m²)

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır

134.500,00

33.625,00

02/03/2021

11:00

3

Bursa

Yıldırım

Selçukbey

Arsa

2358

10

43,35
 

       Tam
1/1000 Ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 2 kat (B-2) yapılaşma koşullu Konut Alanında kalmaktadır. Parselin yola terki bulunmaktadır.
69.500,00

13.900,00

02/03/2021

11:30

4
 

Bursa

Yıldırım

Namazgah

Kargir Bina

  550

5

81,98

Tam

1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında taşınmazın tamamı bitişik nizam 4 kat  Konut Alanında kalmaktadır.

150.500,00

30.100,00

02/03/2021

12:00

5

Bursa

Osmangazi

Gündoğdu

Zeytinlik

10169

610

2.524,23

Tam

1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanında  kalmaktadır

151.500,00

15.150,00

  02/03/2021

13:30
 

6

Bursa

Osmangazi

Gündoğdu

Tarla

10169

193

300,05

Tam

1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanında  kalmaktadır

33.500,00

3.350,00
  
 02/03/2021

14:00

7

Bursa

Osmangazi

Gündoğdu

Çalılık

10200

123

1.195,17

Tam

1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanında  kalmaktadır

83.700,00

8.370,00

02/03/2021

14:30

8

Bursa

Osmangazi

Gündoğdu

Çalılık

10178
 

42

981,98

Tam

1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanında  kalmaktadır

147.500,00
 

14.750,00

02/03/2021

15:00

9

Bursa

Osmangazi

Gündoğdu

Meşelik

10193

35

1.594,97

Tam

1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Kapsamında Tarım Alanında kalmaktadır.

153.600,00

15.360,00

02/03/2021

15:30

10

Bursa

Osmangazi

Gündoğdu

Tarla

10202

33

1.484,82

Tam

1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanında  kalmaktadır

119.000,00

11.900,00
 

03/03/2021

10:30

11

Bursa

Osmangazi

Demirtaş

Arsa

725

3

1.255,21

517/2400
(270,39 m²)

1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında E:0,40 ayrık nizam 2 kat Konut Alanında kalmaktadır.


297.500,00


29.750,00


03/03/2021


11:00

12

Bursa

Osmangazi

Demirtaş

Arsa

722

4

917,39

1720/2400 (657,46 m²)

1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında E:0,40 ayrık nizam 2 kat Konut Alanında kalmaktadır.


725.000,00


72.500,00


03/03/2021


11:30

13

Bursa

Osmangazi

Demirtaş

Arsa

842

3

832,61

Tam
1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında ön bahçe 5 m, yan bahçe 3 m. TAKS:0,40 KAKS:1,20 yapılaşma koşullu ikiz nizam 3 kat Konut Alanında kalmaktadır.
1.415.500,00

141.550,00

03/03/2021

12:00

14

Bursa

Osmangazi

Panayır

Arsa

  5962

7

929,68

747/2401 (289,24 m²)

1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalmaktadır.

868.000,00

86.800,00

03/03/2021

13:30

15

Bursa

Osmangazi

Panayır

Tarla

2378

19
 

3.038,14

7/54
(393,83 m²)

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında kalmaktadır

197.000,00

19.700,00

03/03/2021

14:00
16 Bursa Osmangazi Demirtaş Dumlupınar Tarla 7779 9 8.531,63 Tam 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planında 50 kişi/ha yoğunluklu öneri Konut Alanı'nda kalmaktadır. 5.546.000,00 554.600,00 03/03/2021 14:30
 

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra
No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada
No

Parsel No

Yüzölçüm (m²)

Kiraya Verilecek Alan (m²)

Kiralama Amacı

 

Kira Süresi

 İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale
Tarihi

İhale Saati

17

Bursa

Osmangazi

Avdancık

110

25

1.627,37

1.627,37

Tarımsal Amaçlı

5 Yıl

3.670,00

367,00

03/03/2021

15:00

18

Bursa

Osmangazi

Uluçam

124

5

1.083,37
Taşınmaz üzerinde bulunan 74,68 m²’lik Lojman
Lojman- İkamet Amaçlı

5 Yıl


3.775,00


943,75

03/03/2021

15:30

19
 

Bursa

Osmangazi

Şehreküstü

0

0

26,18
Pirinçhan üst kat 25 no.lu oda
Dükkan- büro vb.

5 Yıl

6.750,00

675,00

04/03/2021

10:30

20
 

Bursa

Osmangazi

Şehreküstü

0

0

25,43
Pirinçhan üst kat 3 no.lu oda
Dükkan- büro vb.

5 Yıl

6.750,00

675,00

04/03/2021

11:00

21
 

Bursa

Osmangazi

Şehreküstü

0

0

24,46
Pirinçhan üst kat 6 no.lu oda
Dükkan- büro vb.

5 Yıl

6.750,00

675,00

04/03/2021

11:30

22

Bursa

Osmangazi

Uzunçarşı

0

0

6,50
Geyvehan
 10 no.lu oda

Dükkan- büro vb.

5 Yıl

7.500,00

1.875,00

04/03/2021

12:00

23

Bursa

Osmangazi

Uzunçarşı

0

0

6,70
Geyvehan
 12 no.lu oda

Dükkan- büro vb.

5 Yıl

7.500,00

1.875,00

04/03/2021

13:30

24

Bursa

Osmangazi

Uzunçarşı

0

0

6,50
Geyvehan
 14 no.lu oda

Dükkan- büro vb.

5 Yıl

7.500,00

1.875,00

04/03/2021

14:00

25

Bursa

Osmangazi

Uzunçarşı

0

0

7,00
Geyvehan
 16 no.lu oda

Dükkan- büro vb.

5 Yıl

7.500,00

1.875,00

04/03/2021

14:25

26

Bursa

Osmangazi

Uzunçarşı

0

0

6,00
Geyvehan
 18 no.lu oda

Dükkan- büro vb.

5 Yıl

7.500,00

1.875,00

04/03/2021

14:45

27

Bursa

Osmangazi

Akpınar

6119

5

3.414,04

15,50

Büfe Yeri

3 Yıl

7.000,00

700,00

04/03/2021

15:10
 

 

İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra
No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada
No

Parsel No

Yüzölçüm (m²)

İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Alan (m²)

İmar Durumu

Süresi ve Amacı

İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati


28


Bursa


Nilüfer


Badırga


---


3946


618,90


618,90
1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planında Tarım Alanında kalmaktadır. 30 Yıl,
Ayaklıdere Derivasyon (su hattı) projesinde kullanılmak üzere mecra irtifak hakkı tesisi


2.500,00


750,00


 04/03/2021


15:30
 
                                                                                                                                                                                                                                                        -2-

I- (A)-Yukarıda özellikleri belirtilen 1. ila 16. sıra aralığındaki taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi,
    (B)- 17. ila 27. sıra aralığındaki taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
    (C)- 28. sıradaki taşınmazın ise 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.
    (D)- İhalelerden, 1. , 2. , 3. , 4. ve 28. sıradaki taşınmazların ihalesi, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,  Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
    (E)- Diğer taşınmazların ihalesi ise, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Emlak Müdürlüğü Satış İşlemleri Servisinde (20  No.lu Servis) (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
II- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Covid-19  salgın hastalığı nedeniyle Muhasebe Veznesi kapalı olduğundan, geçici teminat bedelleri, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası TR 79 0001 00006 000001 0005280 IBAN no.lu hesabına yatırılarak Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.)  veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,
b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2021) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;
f) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
III- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.
IV- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 
V- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği ( https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.
VI-  İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari internet adreslerinden öğrenilebilir.
VII- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.
VIII- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca, İhale Tarihi itibariyle anılan yönetmelikte değişiklik yapılması sonucu, milli emlak iş ve işlemlerinin Döner Sermayeye tabi tutulması halinde, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce belirtilen oranda ayrıca Döner Sermaye ödemesi alınacaktır.
IX- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00

İLAN OLUNUR.
 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/739788/emlak/arsa/milli-emlak-16-adet-tasinmazi-ihale-usulu-ile-satacaktir-12-adet-tasinmazi-kiraya-verecektir
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER