Mülkiyeti Polatlı Belediyesi'ne ait 31 adet dükkan kiraya verilecektir

Türkiye 26 Ocak 2021 23:12
Videoyu Aç Mülkiyeti Polatlı Belediyesi'ne ait 31 adet dükkan kiraya verilecektir
A
a

T. C. POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLAN

İlçemiz İstiklal Mahallesi 140080 ada 1 parsel içerisinde K Blokta bulunan Kartaltepe Alışveriş Merkezindeki belediyemize ait aşağıdaki tabloda kat ve numaraları belirtilen  dükkanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 09.02.2021 Salı günü saat 15:00’de başlamak üzere 5’er dakika ara ile kira ihalesi yapılacaktır.
Sıra No Bulunduğu Kat Dükkan No Brüt Alan (m2) Kira Süresi KDV Dahil  Aylık Muhammen Bedel (TL) Geçici teminat (TL)
1 Bodrum Kat 1 37,06 3 YIL 100,00 110,00
2 Bodrum Kat 2 35,10 3 YIL 100,00 110,00
3 Bodrum Kat 4 35,09 3 YIL 100,00 110,00
4 Zemin Kat 17 110,90 3 YIL 500,00+%3 CİRO 550,00
5 Zemin Kat 19 208,80 3 YIL 500,00 +%3 CİRO 550,00
6 Zemin Kat 29 50,37 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
7 Zemin Kat 30 50,55 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
8 Zemin Kat 38 162,20 3 YIL 500,00 +%3 CİRO 550,00
9 1.Kat 46 71,64 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
10 1.Kat 47 182,63 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
11 1.Kat 48 175,29 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
12 1.Kat 49 174,70 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
13 1.Kat 50 431,14 3 YIL 500,00+%3 CİRO 550,00
14 1.Kat 51 173,46 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
15 1.Kat 52 173,46 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
16 1.Kat 53 173,46 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
17 2.Kat 67 182,63 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
18 2.Kat 68 175,29 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
19 2.Kat 69 174,70 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
20 2.Kat 70 431,14 3 YIL 500,00+%3 CİRO 550,00
21 2.Kat 71 173,46 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
22 2.Kat 72 173,46 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
23 2.Kat 73 173,46 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
24 2.Kat 74 159,92 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
25 2.Kat 75 173,44 3 YIL 250,00 +%3 CİRO 300,00
26 2.Kat 77 348,86 3 YIL 500,00 +%3 CİRO 550,00
27 2.Kat 78 702,91 3 YIL 500,00 +%3 CİRO 550,00
28 3.Kat 82 87,93 3 YIL 500,00 +%3 CİRO 550,00
29 3.Kat 87 123,32 3 YIL 500,00 +%3 CİRO 550,00
30 3.Kat 88 83,60 3 YIL 500,00 +%3 CİRO 550,00
31 3.Kat 96 175,20 3 YIL 500,00 +%3 CİRO 550,00
1- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Polatlı Belediyesi (Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No:63 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
3- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No:63 Polatlı/ANKARA
4- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5- İhaleye katılabilmek için;
A. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,
B. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı sureti), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
C. Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış  kayıt belgesi,
Ç.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi  
D.Noter tasdikli imza beyannamesi/ imza sirküleri
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,
c.  İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin  noter tasdikli  vekaletnameleri ve  noter tasdikli imza  sirküleri
E. isteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c), (ç), (d) ’deki belgeleri ayrı ayrı sunması gerekmektedir.
F. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi
G. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
H. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge,
6- Şartname bedeli 100,00TL
7- İsteklilerin  ihaleye  katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 09.02.2021 Salı günü saat 15:00’ e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/730268/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/mulkiyeti-polatli-belediyesine-ait-31-adet-dukkan-kiraya-verilecektir
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER