Orhangazi Belediyesi 9 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır

Türkiye 19 Ocak 2021 20:46
Videoyu Aç Orhangazi Belediyesi 9 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır
A
a

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır. Bu husustaki ihaleler 03.02.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır. Satışı yapılacak taşınmaz;

MAHALLESİ ADA/
PARSEL

CİNSİ
 
EMSAL İMAR DURUMU YÜZ ÖLÇÜMÜ
(M²)
MUHAMMEN BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE SAATİ
Yeniköy Mahallesi 876/2 Arsa Taks:0,25
Kaks:0,50
Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 568,44 216.007,20 6.480,22 15.00
Yeniköy Mahallesi 884/1 Arsa 1,50 Konut Alanı 42.633,46 13.855.874,50 415.676,24 15.05
Yeniköy Mahallesi 888/2 Arsa Taks:0,25
Kaks:0,50
Ayrık Nizam 2 Kat Ticaret - Konut Alanı 2.646,02 1.058.408,00 31.752,24 15.10
Yeniköy Mahallesi 889/1 Arsa 1,50 Konut Alanı 34.347,74 10.991.276,80 329.738,30 15.15
Yeniköy Mahallesi 892/2 Arsa Taks:0,25
Kaks:0,50
Ayrık Nizam 2 Kat Ticaret - Konut Alanı 2.345,15 938.060,00 28.141,80 15.20
Yeniköy Mahallesi 896/1 Arsa Taks:0,25
Kaks:0,50
Ayrık Nizam 2 Kat Ticaret - Konut Alanı 3.904,88 1.561.952,00 46.858,56 15.30
Yeniköy Mahallesi 909/1 Arsa 1,00 Yurt Alanı 3.955,01 1.423.804,60 42.714.14 15.35
Gemiç Mahallesi 0/219 Zeytinlik - Zeytinlik Alanları 1.127,00 84.525,00 2.535,75 15.40
Hürriyet Mahallesi 301/143 Arsa 1,20 Konut Alanı 2.523,84 2.049.358,08 61.480,74 15.45
 
  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, taşınmazların tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden önce ödemek şarttır.
  2. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
  3. Taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  4. Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.
  5. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler ihale zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 03.02.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
  6. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
TÜZEL KİŞİ GERÇEK KİŞİ
-İmza sirküleri (noter onaylı)
 -İmza sirküleri (noter onaylı)
-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)        
 - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,  - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,
- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,  - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu
- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi  - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği
- Ticaret sicil gazetesi  - İkametgah
- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge  - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge
- Şartname alındı makbuzu  - Şartname alındı makbuzu
- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)  - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

        

https://www.ilan.gov.tr/ilan/723739/emlak/arsa/orhangazi-belediyesi-9-adet-tasinmazi-ihale-usulu-ile-satacaktir
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER