Otel ve müştemilat kiraya verilecektir

Türkiye 25 Şubat 2021 11:48
Videoyu Aç Otel ve müştemilat kiraya verilecektir
A
a

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN İHALE İLANI

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Türkeli İlçesi, Güzelkent Köyü, 133 Ada, 1 Parsel üzerinde bulunan Otel ve müştemilatının 10 (On) yıl süreliğine eşyalı olarak, 3 yıllık kirasının peşin olarak alınması şartı ile, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine (Açık Teklif Usulü) göre 10/03/2021  Çarşamba günü İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda saat 14.30’da kiralanmak suretiyle ihale edilecektir.

 

İhaleye iştirak edeceklerde aranacak belgeler:

  1. Kanuni İkametgah Belgesi ve yazışma adresi.

  2. İhaleye Gerçek ve Tüzel Kişiler katılabilir.

        -Gerçek Kişilerde İmza Sirküsü (2021 yılına ait noter tasdikli)
        -Tüzel kişilerde Yetki Belgesi ve İmza Sirküsü, İştiraklerde Vekaletname (2021 yılına ait noter tasdikli)
        -Ortak Girişimlerde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi (2021 yılına ait noter tasdikli)

  1. Eşyalı olarak İhale ile kiralanacak otel ve müştemilatı aylık 4.000,00-TL muhammen kira bedeli üzerinden hesaplanan % 3 geçici teminat tutarı 1.440,00-TL olup, geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

  2. Okunup kabul edildiğine dair imzalı Taşınmaz Kira İhale Şartname Örneği.

  3. Yer Gördü Belgesi.

  4. İsteklilerde aranan belgelerin 10/03/2021 Çarşamba günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir.

  5. Postayla veya telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  6. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  7. İlan olunur.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/745078/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/otel-ve-mustemilat-kiraya-verilecektir

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER