Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışmasına Davet

Türkiye 17 Şubat 2021 22:52
Videoyu Aç Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışmasına Davet
A
a

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığından


Yarışmanın Adı : SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞÜKRAN VE ANMA MEKANI PROJE YARIŞMASI

Yarışmanın Şekli ve Türü
Yarışma kentsel mekanlarda güzel sanatlar eserlerini elde edebilmek amacıyla açılmıştır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin (şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, mimarlık) ve/veya sanat dalının ortak çalışmasını gerektirecek türden konulan kapsamaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı, başkent Ankara’nın erken Cumhuriyet döneminden başlayarak sağlık alanı olarak gelişmiş ve bu yüzden “Sıhhiye” ismiyle anılan bölge içinde yer almaktadır. Bölgede yer alan Hıfzısıhha ve eski Sağlık Bakanlığı yapıları ile Abdi İpekçi ve Kurtuluş Parkları yarışma alanını çevrelemektedir. Yarışmacıların detaylı olarak ele almaları beklenen proje alanı Sıhhiye Otoparkı ile Sıhhiye Pazar Alanı arasındaki bölgedir. Projenin etki alanı ise Sıhhiye Pazar Alanı’m ve Aksu Caddesi’nin bir bölümünü kapsayacak şekilde, Abdi İpekçi Parkı’ndan Kurtuluş Parkı’na uzanmaktadır.

Yarışmaya Katılma Koşulları
1)    Yarışma tüm tasarım disiplinlerinden meslek insanlarının ve sanatçıların katılımına açıktır. Yarışma sonucunda elde edilecek projenin uygulanması hedeflendiğinden, katılımcılar arasında mutlaka ilgili meslek odasına üye mimar, şehir plancısı veya peyzaj mimarı bir ekip üyesi bulunmalıdır.
2)    Yarışmacıların yarışma şartnamesinin 7. maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları gerekir.
3)    Yarışmacıların yarışına şartnamesinin 10. ve 13. maddelerinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.    .
4)    Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır:
a)    Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,
b)    Yarışmayı açan örgütlerde, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
e)    Meslekten men cezası bulunanlar,
d)    Jüri üyeleri ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,
e)    Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,
f)    Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.
g)    4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
5)    Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur,
6)    Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 17.02.2021, Çarşamba 
Soru Sorma İçin Son Tarih: 17.03.2021, Çarşamba 
Yanıtların Yarışmacılarla Paylaşılması: 26.03.2021, Cuma 
Projelerin Son Teslim Tarihi: 17.05.2021, Pazartesi 
Projelerin Kargo ile Teslim Alımı İçin Son Tarih: 19.05.2021, Çarşamba 
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 29.05.2021, Cumartesi 
Sergi ve Kolokyum: 12.06.2021, Cumartesi 

Jüri Üyeleri ve Raportörler
Danışman Jüri Üyeleri:
Mansur YAVAŞ, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Bekir ÖDEMİŞ, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı
Sinan ADIYAMAN, Hekim, Türk Tabipler Birliği Üyesi
Ayşe SAKTANBER, Sosyolog, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kıymet GİRAY, Sanat Tarihçisi, Ankara Üniversitesi
Lale ÖZGENEL Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Burhan ALKAR, Heykeltıraş, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği

Asıl Jüri Üyeleri:
Funda BAŞ BÜTUNER, Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarımcı
Bülent BATUMAN, Mimar, Jüri Başkanı
Erdal DUMAN, Sanatçı
Ersen GÜRSEL, Mimar
Can KUBİN, Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı
Necla RÜZGAR, Sanatçı
Zeynep YASA YAMAN, Sanat Tarihçisi

Yedek Jüri Üyeleri:
Serkan DEMİR, Sanatçı
Zeynep ERAYDIN, Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı
Hatice KARACA, Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarımcı
Ekin PINAR, Mimar

Raportörler:
B. Beril KAPUSUZ BALCI Mimar, Gazi Üniversitesi
Ebru TİMUROĞLU, Mimar, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Bşk.
SÜLEYMAN ALTIN, Sanat Tarihçisi, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Bşk.

Ödüller
1.    Proje 120.000 TL
2.    Proje 90.000 TL
3.    Proje 60.000 TL

Mansiyon: Eşdeğer düzeyde 3 adet mansiyon verilecektir. Her mansiyon için ödül 40.000 TL‘dir.
Satın Alma ödülleri için jürinin kullanımına 80.000 TL ayrılmıştır.
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini
Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsiz olarak gerçekleşecektir.
Yarışmaya kayıt işlemleri çevrimiçi olarak www.yarismayla.ankara.bel.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
Kayıt başvurularında, kayıt yaptıran yarışma ekibini temsil etmek üzere ekip başının adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, açık adresi, mesleği, kurum ya da işyeri bilgilerinin eksiksiz olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ekipteki diğer yarışmacıların her biri için kayıt yaptırmış olma şartı aranmayacaktır.
Şartname alınması ve yarışmaya kayıt için son gün projelerin son teslim tarihi ile aynı gündür.

Yer Görme
Yer görme zorunlu olmamakla birlikte Jüri tarafından önerilmektedir.

Projelerin Teslim Koşulları
Yarışma şartnamesinde belirtilen esaslara göre hazırlanacak proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar elden veya kargo ile teslim adresine ulaştırılabilecektir:
Proje ve ekleri, yarışma teslim adresine elden imza karşılığı, yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 17.05.2021 tarihi saat 17.00’a kadar teslim edilebilir. Posta ya da kargo yoluyla teslim edilmeleri durumunda proje ve eklerinin (son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösterir) alındı makbuzu, “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 17.05,2021 tarihi saat 19.00’a kadar yarışma raportörlüğünün e-posta adresine iletilecektir.
Yarışma takviminde “Projelerin Kargo ile Teslim Alımı İçin Son Tarih” olarak belirtilen 19,05.2021 tarihine kadar teslim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda gerçekleşebilecek hasarlardan düzenleyici kuruluş sorumlu değildir.

İdarenin İletişim Bilgileri
Ankara Büyukşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Teslim Adresi:
Ankara Büyukşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı Kale Mahallesi Konya Sokak No: 46 Altındağ/ANKARA
Tel: +90 (312) 507 40 01 / ^90 (312) 507 40 16 / +90 (312) 507 40 31
Web adresi: www,yarismayla.ankara.bel.tr/ www.ankara.bel.tr

https://www.ilan.gov.tr/ilan/743477/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/saglik-calisanlarina-sukran-ve-anma-mekani-proje-yarismasina-davet-

 

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER