Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye 24 Mayıs 2022 16:31
A
a

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:


2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre  Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1-         Profesör kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, Doçentlik Belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan dosyasını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
2-         Doçent kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
3-         Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini , yabancı dil belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
4-         Doçent unvanı   almış   bulunanlar   Doktor   Öğretim   Üyesi   kadrolarına   başvuru yapamazlar.
5-         Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir.
6-         Sakarya     Üniversitesi      Akademik      Yükseltilme      ve      Atanma      Ölçütlerine http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
7-         Başvurular on-line olarak ""https://akb.sabis.sakarya.edu.tr"" web sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
8-         Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLGİLİ BİRİM

ADET

DERECE

UNVANI

AÇIKLAMABİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
2
1DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Bilgisayar/Endüstri                Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak ve Görüntü İşleme/Büyük Veri/Veri Analitiği yada Bulut bilişim alanlarında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI11


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak, görüntü işleme alanında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI


1


1


PROFESÖR

Restoratif materyallerin biyolojik etkileri hakkında çalışma yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI


1


1


DOÇENT

Mandibula osteotomisi ile ilgili radyolojik çalışma yapmış olmak.


EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI11DOÇENT

Doktora ve doçentliğini Matematik Eğitimi alanından almış olmak, matematik eğitiminde psikometrik özellikler ve teknoloji kullanımında
çalışmalar yapmış olmak.


EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI13DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak, Matematik ve kültür (etnomatematik) konularında çalışmaları
olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU EĞİTİMİ ANABİLİM
DALI13


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Yüksek lisans ve doktorasını özel eğitim alanında yapmış olmak, olumlu davranışsal destek ve otizm alanında
çalışmalar yapmış olmak.EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1
3
DR. ÖĞR. ÜYESİ

Yüksek lisans ve doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak, Dış kaynaklı projeler konusunda deneyim sahibi olmak, okul öncesi eğitimde dış mekânda eğitim uygulamaları alanında çalışmaları
olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1
2DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yapmış olmak, dijital vatandaşlık ve elektronik sınav tasarımları üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1
2DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisansüstü eğitimlerini Eğitim Teknolojileri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında yapmış olmak, Bilgi İşlemsel Düşünme ile Eğitimde kalite ve teknoloji entegrasyonuna
yönelik çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI11


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktora eğitimini Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında yapmış olmak, uluslararası sınavlar ve madde takımları
konularında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI


1


1


PROFESÖR

Dizi         uzayları ve                toplanabilme konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
TOPOLOJİ ANABİLİM DALI


1


1


PROFESÖR

Düğüm teorisi ve uygulamalarında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
MATEMETİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK
ANABİLİM DALI11


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Özel tipli matrislerin spektrumları ve lineer                kombinasyonlarının karakterizasyonu üzerine çalışmalar
yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI


1


1


PROFESÖR

Doçentliğini Çeviribilim alanından almış
olmak,  Uygulamalı                Çeviribilim konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI


1


1


PROFESÖR

Türkistan hanlıkları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI


1


1


PROFESÖR

Osmanlı edebiyatı alanında disiplinler arası çalışmalar yapmış olmak. Yurt içinde ve yurt dışında alanıyla ilgili
araştırma yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI


1


1


PROFESÖR

II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin kadın yazarları üzerine çalışmalar yapmış olmak.


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI12


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Şiir-felsefe ilişkisi, seyahatnameler ve Osmanlı periyodikleri konularında çalışmalar
yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ
BEŞERİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI


1


3


DOÇENT

Doçentliğini beşeri ve iktisadi coğrafya bilim alanında almış olup, tarım coğrafyası, kırsal yerleşmeler ve göç
konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI


1


1


DOÇENT

Doçentliğini Kimya alnında almış olmak. Ftalosiyaninlerin metal sensör uygulamaları ile ilgili çalışmaları
bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI


1


1


DOÇENT

Doçentliğini Kimya alnında almış olmak. Ftalosiyaninlerin diyot uygulamaları ile
ilgili çalışmaları bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ
TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ ANABİLİM DALI


1


1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını Felsefe alanında yapmış olmak, İslam felsefesi ve tasavvuf
alanında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BOTANİK ANABİLİM DALI


1


1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını Biyoloji alanında yapmış
olmak, Alg ekolojisi ve toksikolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


1


1


PROFESÖR

Ahlak ve değerler eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


1


2

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Okul öncesi din ve değerler eğitimi ve Osmanlı din eğitimi tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI


1


1


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Teoloji ve din çalışmaları alanında çalışmalar yapmış olmak, Hristiyan teolojisi alanında yayınlar yapmış
olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAM SANATLARI VE TARİHİ BÖLÜMÜ İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI


1


1


DOÇENT

Doçentliğini İslam Tarihi ve Sanatları bilim alanında almış olmak, ilk dönem İslâm Tarihi ile Memlükler hakkında
çalışmalar yapmış olmak.


İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İLETİŞİM VE TASARIMI BÖLÜMÜ İLETİŞİM VE TASARIMI ANABİLİM DALI13DOÇENT

Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış olmak. Sosyal medya ve çocuk, teknoloji bağımlılığı, artırılmış ve sanal gerçeklik üzerine yayınlar yapmış
olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI


1


3


DOÇENT

Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış olmak. Kültür endüstrisi, medya ve basın tarihi konularında
yayınlar yapmış olmak.İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ REKLAMCILIK ANABİLİM DALI
1
3DR. ÖĞR. ÜYESİ

Yüksek Lisansını Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, doktorasını Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İletişim Bilimleri alanında yapmış olmak. İzleyici ve alımlama araştırmaları ve bellek çalışmaları alanlarında yayınlar yapmış
olmak.


İŞLETME FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI11PROFESÖR

Bilişim teknolojilerinin satın alma davranışı üzerine etkileri, müşteri sadatkati modelleri, yeşil tedarik zinciri optimizasyonu konularında çalışmalar
yapmış olmak.


İŞLETME FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI15DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yapmış olmak, Psikometrik ve Finansal Karar Destek Sistemleri, İnsan Robot Etkileşimi, Kritik Zincir Proje Yönetimi konularında çalışmalar yapmış
olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI


1


1


DOÇENT

Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak. Gıda pazarlaması, tüketici sağlığı ve marka yönetimi konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.


İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI11


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını Pazarlama alanında yapmış olmak, Tüketici davranışlarında referans grup, rol model etkileri ve tüketici şikayetleri konularında çalışmalar
yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI


1


1


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını Finans alanında yapmış olmak, İslami finansal piyasalar, döviz kuru dalgalanmaları ve yatırım araçları
konularında çalışmalar yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI


1


2


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını Finans alanında yapmış olmak, Finansal kalkınma, döviz kurunun finansal etkileri ve bankacılık
konularında çalışmalar yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI


1


3


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını Muhasebe alanında yapmış olmak, entelektüel Sermaye ve çevre Musabesi konularında çalışmalar
yapmış olmak.


İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI11


DR. ÖĞR. ÜYESİ

İşletme Bölümünde lisans, Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak; örgütsel davranış ve insan kaynakları alanında
çalışmaları olmak.


İŞLETME FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI14


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Sağlık Yönetimi alanında yapmış olmak. Sağlık Yönetimi alanında çalışmalar yapmış
olmak.


İŞLETME FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI ANABİLİM DALI11DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında yapmış olmak. Tarife dışı önlemler, uluslararası taşımacılık ve ekonomik karmaşıklık
konularında çalışmalar yapmış olmak.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1
1
DOÇENT

Lisansüstü eğitimlerini Çevre Mühendisliği alanında yapmış olmak, İleri        oksidasyon,                peroksi elektrokoagülasyon ve yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yapmış
olmak.


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI11PROFESÖR

Doçentliğini        Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Aydınlatma, Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama konularında yayınlar yapmış
olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI11


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını        Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Güneş enerjisi ve aydınlatma tekniği
alanlarında çalışmalar yapmış olmak.


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI11DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını        Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Güç sistemlerinde statik gerilim kararlılığı ve optimizasyon alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1
2DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktorasını        Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Seramik malzemelerin elektromanyetik analizi ve dış kaynaklı elektromanyetik alanların ölçümü konularında çalışmalar
yapmış olmak.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1
1
DOÇENT

Lisansüstü eğitimlerini ve doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.
Çizelgeleme problemlerinin çözümünde çok kriterli karar verme tekniklerinin kullanımı ve yapay zekâ teknikleri
konularında çalışmalar yapmış olmak.


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI11DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak. Araç rotalama ve metasezgisel algoritmalar ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI11DR. ÖĞR. ÜYESİ

Protein fraksiyonlarının eşlik ettiği gıda sistemlerinin koloidal davranışı üzerine teorik çalışmalar yapmış olmak. Yapay sinir ağları ile modelleme çalışması
yapmış olmak


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI13DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak. Yapı maliyeti ve yapay zeka teknikleri ile tahmin konusunda akademik çalışmalar
yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI11PROFESÖR

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanından almış olmak, mikrokanallarda ısı geçişi ve kurutma tekniği konularında
çalışmalar yapmış olmak.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1
1DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak. Yakıt Hücreleri ve Bipolar plakaların kaplanması alanında çalışmalar yapmış olmak. Dış kaynaklı projelerde görev
yapmış olmak.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ ANABİLİM DALI
1
1
DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yapmış olmak. Elektrokimyasal enerji depolama, boya duyarlı güneş pilleri, metal matriksli kompozit kaplamalar ve tribolojik özellikleri
alanlarında çalışmalar yapmış olmakMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ ANABİLİM DALI
1
1
DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yapmış olmak. Metallerin Isıl İşlemi, Bakır esaslı kompozit malzemeler ve Fonksiyonel biomalzemeler konularında çalışmalar
yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ ANABİLİM DALI

1

1
DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yapmış olmak. Termal püskürtülebilir biyoaktif-seramik toz üretimi, polimer matrisli biyoaktif kompozit kaplamaların üretimi alanlarında çalışmaları olmak, yurtdışı
araştırma tecrübesine sahip olmak.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SERAMİK ANABİLİM DALI
1
1DR. ÖĞR. ÜYESİ

Doktora eğitimini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında almış olmak. Seramik yalıtım malzemeleri, seramik atıkların geri dönüşümü ve ferroelektrik seramikler alanında çalışmalar yapmış
olmak.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜRETİM METALURJİSİ ANABİLİM DALI
1
1DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisansüstü eğitimlerini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında almış olmak. Nikel cevherinden nikel ve kobalt kazanımı ve cevherlerin mekanik aktivasyonu konularında çalışmalar
yapmış olmak.SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI ANASANAT DALI
1
1DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisansını Görsel iletişim Tasarım veya Grafik alanında yapmış olmak. Lisansüstü eğitimlerini Grafik alanında yapmış olmak. Sürdürülebilir Tasarım, Dijital İllüstrasyon ve NFT alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.


SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ HALI KİLİM ANASANAT DALI14DR. ÖĞR. ÜYESİ

Lisans ve Lisanüstü eğitimlerini Geleneksel Türk Sanatları alanında yapmış olmak. Kirkitli Dokumalar ve Lif Sanatı alanlarında çalışmalar yapmış
olmak

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI11PROFESÖR


İşgücü piyasası ve gelir dağılımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI


1


1


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji,
eğitim ve ARGE alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


1


1


PROFESÖR

 

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ REANİMASYON ANABİLİM DALI


1


1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Hedefe  yönelik   sıcaklık   yönetimi konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI


1


1


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Jinekolojik yan dal uzmanı olmak,
Robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ORTAPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI


1


1


DR. ÖĞR. ÜYESİ

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmak
El cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Eğiticinin eğitimi sertifikası sahibi olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


1


1


PROFESÖR

Yeterlilik Kurulu belgesi sahibi olmak, Sigara bırakma konusunda ölçek
çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


1


1


PROFESÖR

Böbrek nakli konusunda en az beş yıllık
deneyim sahibi olmak,                Deney hayvanları kullanım sertifikası olmak.


TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI11DOÇENT

Gastroenteroloji uzmanı olmak, İmmunsupresif tedavi alan hastalarda, hepatit b reaktivasyonu konusunda
araştırmaları olmak.


TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI11


DR. ÖĞR. ÜYESİ


Böbrek Transplantasyon konusunda akredite edilmiş sertifikalı eğitime sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


1


1

DR. ÖĞR. ÜYESİ


Hemodiyaliz sertifikası sahibi olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


1


1

DR. ÖĞR. ÜYESİ

Hematoloji uzmanı olmak.Kemik iliği nakil merkezinde eğitim almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


1


1

DR. ÖĞR. ÜYESİ


Çocuk nörolojisi uzmanı olmak

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI11


DR. ÖĞR. ÜYESİ


Cinsel istismar mağduru ergenlerde araştırmaları olmak.

 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/988567/kamu-akademik-personel-akademik-personel-alimlari-sakarya-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
duyurular DUYURULAR