Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet

Türkiye 25 Ocak 2022 13:18
Videoyu Aç Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet
A
a

DAVET İLANI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 3 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.30’da, “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Pay sahiplerimiz veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilirler.

Pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, toplantıya pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin öncelikli olarak e-GKS aracılığıyla katılmaları önem arz etmektedir. e-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme Bankamız internet sitesinde “Genel Kurul” başlığı altında yer almaktadır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS’ye
kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziki olarak katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziki olarak katılım veya e-GKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilmektedir.

Pay sahipleri genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilir. Toplantıda, Hazine ile diğer pay sahibi tüzel kişilerin temsilcilerinin kimlik, yetki belgesi ve imza sirküleri, gerçek kişi pay sahipleri ile e-GKS’den tayin edilen temsilcilerin kimlik, vekil aracılığıyla temsil edilecek gerçek kişi pay sahiplerinin vekillerinin ise aşağıdaki örneğe uygun ve noter onaylı olarak düzenlenmiş vekâletname ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.
 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Banka Meclisi

GÜNDEM:

1-  Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2- Bankamız 2021 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl kârından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususlarının Genel Kurulun onayına arzı.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ:
Sahibi olduğum ………..TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin 3 Şubat 2022 tarihinde “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında saat 10.30’da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .............................................
...........’yı vekil tayin ettim.

VEKÂLETİVEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve imza


https://www.ilan.gov.tr/ilan/921929/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/turkiye-cumhuriyet-merkez-bankasi-olaganustu-genel-kurul-toplantisina-davet

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
duyurular DUYURULAR