Türkiye

Ülkemiz sayaç çöplüğüne dönecek!

Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle bir basın açıklaması yapan EMO ( Elektrik Mühendisleri Odası) Samsun Şube Başkanı Mehmet Özdağ, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017 -2023 İle ülkemizin sayaç çöplüğüne dönüşeceğini ve kayıp kaçak bedelinin vatandaşa ödettirilmeye devam edileceğini söyledi

Ülkemiz sayaç çöplüğüne dönecek!

12 Ocak 2018 16:27
-A

+A

Basın açıklamasında Mehmet Özdağ şu görüşlere yer verdi:
Enerji Tasarrufu Haftası dünyada her yıl Ocak aylarının ikinci haftası, ülkemizde ise bu yıl 11-18 Ocak tarihleri olarak kabul ediliyor. 
Ülkemiz petrolde %90, doğalgazda %98 olmak üzere birincil enerji kaynakları bazında 2017 yılı rakamlarına göre toplamda %76 oranında dışa bağımlı bir ülkedir.
Elektrik enerjisi üretimi bakımından 2017 yılı ithal kaynak kullanım oranı %57 düzeyinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Dış Ticaret açığımızın halen çok önemli bir kısmı (2017 yılı, yaklaşık 36 Milyar USD) fosil yakıt ithalatından kaynaklanmaktadır.
Enerji verimliliği politikaları; bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma ile doğrudan ilişkili olması, diğer taraftan çevrenin korunması ve toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle tüm sektörleri yatay kesen ve herkesin sorumlu olduğu bir konudur.
TÜRKiYE ENERJiSiNi KÖTÜ KULLANAN BiR ÜLKEDiR
Elektrik kayıp kaçakları, enerji yoğunlu ve kişi başına düşen enerji üretimi gibi kriterlere bakıldığında açıkça belirtmek gerekir ki Türkiye; yenilenbilir kaynaklarını yeterince kullanmayan, ürettiği erjiyi de kötü kullanan bir ülkedir. Bu yüzden de enerji verimliliği/tasarrufu potansiyeli çok yüksektir.
Ancak AKP hükümetlerince son15 yılda enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda yasa, yönetmelik, eylem planı, strateji belgesi gibi pek çok belge yayınlamış, hedefler konulmuş ancak bunların hiç biri bırakın gerçekleştirilmeyi, yanına bile yaklaşılamamıştır.
Çünkü hazırlanan belgeler, halkın, sanayimizin ihtiyacını karşılamaktan uzak, ilgili meslek odalarının ve akademik çevrelerin ortak aklıyla hazırlanmamış, kamusal bakış açısından yoksun, belli şirket çkarlarına odaklanmış belgeler olarak değer kazanamamışlarıdır. 
ULUSAL ENERJi VERiMLiLiĞi EYLEM PLANI 2017 -2023!
En son 02 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 belgesi de kendisinden öncekiler gibi ülkemizin gerçek anlamda enerji tasarrufu potansiyelini ve enerji verimliliğinde olması gereken konumu yakalamaktan uzak görünmektedir.
Elektrik enerjisi açısından enerji verimliliği adına alınması gereken önlemlerin başında üretim, iletim ve dağıtımdaki kayıpların önlenmesi gelmektedir.  Kayıp kaçak oranlarının zaman zaman dağıtım şirketleri lehine revize edildiği bilinmektedir. Ayrıca dağıtım şebekelerindeki teknik kayıpların azaltılması için zorunlu periyodik bakım faaliyetlerinin de yine dağıtım şirketleri tarafından yaptırılması denetlenerek, kamu kaynakları ile yaptırılan yeni yatırımların en aza indirilmesi de en önemli tasarruf konularından biridir.
Bu belge ile elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp kaçak oranlarının iyileştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, şirketlere karşı etkin yaptırımların yapılması yerine kayıp kaçak oranlarının yüksekliği  gerekçe gösterilerek nükleer santralların ve kömürlü termik santralların önünün açılması söz konusudur.
Yine bu belge ile elektrik dağıtım şebekesinde akıllı sayaçların kullanıldığı gelişmiş ölçüm altyapısı (GÖA) uygulamaları ile abonelere takılan ekonomik ömrünü henüz doldurmamış elektronik sayaçların değiştirilmesi ile ülkemizin elektronik sayaç çöplüğü olmasının yanısıra ilgili yatırımların tarifeler üzerinden abonelere yani vatandaşa yansıtılması söz konusudur.
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 belgesi; enerji dağıtım (elektrik, doğalgaz) firmalarının yeni enerji yatırımı yerine enerji verimliliğine yatırım yapmalarını özendirecek, zorlayacak tedbirlerin olmadığı, ölçme değerlendirme ve doğrulama mekanizmalarının belirlenmediği, dolayısıyla sayısal hedeflerden yoksun bir plan durumundadır. Bu haliyle kendisinden öncekiler gibi ülkemizin enerji tasarrufu potansiyelini ve verimliliğini değerlendirmekten uzak görünmektedir.
EMO Samsun Şubesi olarakilk ve orta okullarda enerji tasarrufu konferansları veriyoruz.
Ülkemizde de bu konuda meslek odası olarak sadece yılın bir haftasında değil hayatımızın her anında tüm kaynakları verimli ve tasarruflu kullanma bilincinin oluşturulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda Samsun’da 6 okulumuzda Enerji Verimliliği Konferans Programı düzenliyoruz.
10 Ocak 2018 Çarşamba   saat: 13:30 Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
12 Ocak 2018 Cuma          saat: 10:00 Kubilay İlk Okulu,
12 Ocak 2018  Cuma         saat: 14:00 Gülsüm Sami Kefeli Orta Okulu
15 Ocak 2018 Pazartesi     saat: 10.00 Asarcık Anadolu Lisesi
16 Ocak 2018 Salı              saat: 10:30 Alparslan İlkokulu
17 Ocak 2018 Çarşamba   saat:  10:30 Malazgirt İlkokulu
18 Ocak 2018 Perşembe   saat: 14.00 Alaçam Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu
Kısıtlı olan dünya kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması için, ekolojik dengenin korunması için, maddi olarak bireysel ve toplumsal  kazanım yaratmak için her alanda verimli yaşayan ve tasarruf bilincini bir kültür olarak yaşantımıza sokan bir toplum yaratma noktasında sorumluluğumuz olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
 

Kaynak : Yusuf Ziya ÇAKIR

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...